www.bip.gov.pl

Wyszukaj w Biuletynie:

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU


Biuletyn Informacji Publicznej


realizujący zadania wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). oraz z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz 619).
Data ostatniej modyfikacji: 04 listopada 2019 r.