www.bip.gov.pl

Wyszukaj w Biuletynie:
Autor: Krzysztof

Opublikował: Krzysztof
Opracowano: 13 marca 2019 r.
Opublikowano: 13 marca 2019 r.
Zmodyfikowano: 12 kwietnia 2019 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu dysponuje na 2018 r. budżetem ogółem w kwocie 3.478.000,00 zł (ustawa budżetowa na
2018 r. z dnia 11 stycznia 2018 r. - Dz. U. z 2018 r., poz. 291).

 

Sprawozdanie finansowe Kolegium za rok 2018

(podstawa prawna - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2017 r. poz. 1911)

 

Liczba odsłon niniejszego tekstu: 301 Wersja do druku  
Data ostatniej modyfikacji: 29 listopada 2019 r.