www.bip.gov.pl

Wyszukaj w Biuletynie:
Autor: Redaktor

Opublikował: Administrator
Opracowano: 11 lipca 2006 r.
Opublikowano: 11 lipca 2006 r.
Zmodyfikowano: 21 lipca 2006 r.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu prowadzi rejestr wpływających spraw (księgi oraz ewidencja elektroniczna) oraz archiwum zakładowe, w którym przechowywane są akta powstające w toku działalności Kolegium.

Dane zawarte w rejestrze przyjmowanych spraw udostępniane są na żądanie strony postępowania.

Dane zawarte w archiwum nie podlegają udostępnianiu stronom postępowania.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu nie prowadzi żadnych ogólnodostępnych rejestrów czy ewidencji, a istniejące mają jedynie charakter organizacyjny i nie podlegają ujawnienu.

Liczba odsłon niniejszego tekstu: 6218 Wersja do druku  
Data ostatniej modyfikacji: 29 listopada 2019 r.