www.bip.gov.pl

Wyszukaj w Biuletynie:
Autor: Redaktor

Opublikował: Krzysztof
Opracowano: 11 lipca 2006 r.
Opublikowano: 11 lipca 2006 r.
Zmodyfikowano: 18 kwietnia 2018 r.

Organizacja

 

Organami Kolegium są:

  • Zgromadzenie Ogólne Kolegium,

  • Prezes Kolegium.

W skład Kolegium wchodzą: Prezes, Wiceprezes oraz pozostali członkowie.

Członkostwo w Kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy.

Liczbę członków Kolegium określa Zgromadzenie Ogólne Kolegium na wniosek Prezesa Kolegium.

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną liczbę etatowych członków Kolegium.

Liczba odsłon niniejszego tekstu: 8858 Wersja do druku  
Data ostatniej modyfikacji: 29 listopada 2019 r.