www.bip.gov.pl

Wyszukaj w Biuletynie:
Autor: Redaktor

Opublikował: Administrator
Opracowano: 11 lipca 2006 r.
Opublikowano: 11 lipca 2006 r.
Zmodyfikowano: 04 czerwca 2007 r.

Zgromadzenie Ogólne

Zgromadzenie Ogólne Kolegium zwołuje Prezes Kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu Ogólnemu Kolegium przewodniczy Prezes Kolegium. W skład Zgromadzenia Ogólnego Kolegium wchodzą: Prezes, Wiceprezes oraz pozostali członkowie (etatowi i pozaetatowi).

Do właściwości Zgromadzenia Ogólnego Kolegium należy:

  1. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Kolegium,
  2. wybór członków komisji konkursowej,
  3. przyjmowanie rocznej informacji o działalności Kolegium,
  4. wybór kandydatów na Prezesa Kolegium,
  5. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez Prezesa Kolegium.

Co do zasady, uchwały Zgromadzenia Ogólnego Kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Kolegium.

Liczba odsłon niniejszego tekstu: 7241 Wersja do druku  
Data ostatniej modyfikacji: 29 listopada 2019 r.