www.bip.gov.pl

Wyszukaj w Biuletynie:
Autor: Redaktor

Opublikował: Krzysztof
Opracowano: 11 lipca 2006 r.
Opublikowano: 11 lipca 2006 r.
Zmodyfikowano: 22 listopada 2019 r.

Koordynatorzy Działów Orzeczniczych

 

Marcin Bator — koordynator w sprawach:

 • planowania i zagospodarowania przestrzennego, z wyłączeniem opłat jednorazowych i odszkodowań z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości,

 • geodezji i kartografii,

 • geologii i górnictwa,

 • budowlanych.

Bogdan Bzoma — koordynator działów:

 • podatków i opłat lokalnych, w tym podatku rolnego i leśnego,

 • samoopodatkowania mieszkańców,

 • podatków ustalanych przez organy skarbowe,

 • opłaty skarbowej.

   

Sylwia Finescu - Nowak — współkoordynator działu

 • aktualizacji opłat i stawek opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

Sylwia Grobelny — współkoordynator w sprawach:

 • aktualizacji opłat i stawek opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,

 • pomocy doraźnej dla rolników w związku z klęską żywiołową.

 

Tomasz Judecki — koordynator w sprawach

 • utrzymania czystości i porządku w gminach z zastrzeżeniem  *2),

 • ochrony przyrody,

 • ochrony przed odpadami,

 • odpowiedzialności za skutki naruszenia stanu środowiska,

 • rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa;

     *2) współkoordynator w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.

Elżbieta Klat - Górska — koordynator w sprawach:

 • uwłaszczenia rolników i pokrewnych;

 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Agnieszka Lorek — współkoordynator w sprawach:

 • gospodarki nieruchomościami z wyłączeniem aktualizacji opłat i stawek z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, uwłaszczenia rolników, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

 • opłat jednorazowych i odszkodowań z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości

 • geodezji i kartografii

 • geologii i górnictwa.

Barbara Michalak — koordynator w sprawach:

 • dostępu do informacji publicznej,

 • gospodarki mieszkaniowej, w tym dodatków mieszkaniowych,

 • działalności gospodarczej i handlowej,

 • zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 • z zakresu stanu cywilnego,

 • cmentarzy i grobownictwa

  współkoordynator w sprawach

 • pomocy doraźnej dla rolników w związku z klęską żywiołową.

 

Barbara Noga — współkoordynator w sprawach:

 • pomocy społecznej,

 • świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 • ochrony zdrowia,

 • zatrudnienia,

 

Dominika Pawczuk - Pisz — współkoordynator w sprawach:

 • planowania i zagospodarowania przestrzennego, z wyłączeniem opłat opłat jednorazowych i odszkodowań z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości,

 • geodezji i kartografii,

 • geologii i górnictwa,

 • budowlanych,

Magdalena Raguszewska — koordynator w sprawach:

 • ekozarządzania i audytu w ochronie środowiska,

 • ochrony przed hałasem i wibracjami,

 • ochrony powietrza,

 • ochrony środowiska w działalności inwestycyjnej,

 • przeglądu ekologicznego,

 • ochrony zwierząt,

 • gospodarki wodnej,

 • zatrzymania prawa jazdy z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym ponad 50 km/h.

Piotr Lisowski — współkoordynator w sprawach:

 • pomocy społecznej,

 • świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 • ochrony zdrowia.

 • zatrudnienia,

 

Liczba odsłon niniejszego tekstu: 11232 Wersja do druku  
Data ostatniej modyfikacji: 29 listopada 2019 r.