www.bip.gov.pl

Wyszukaj w Biuletynie:
Autor: Administrator

Opublikował: Administrator
Opracowano: 23 grudnia 2011 r.
Opublikowano: 23 grudnia 2011 r.
Zmodyfikowano: 04 stycznia 2012 r.

1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu jest zobowiązany w tym zakresie do:

1) poinformowania o pochodzeniu informacji publicznej od Kolegium,

2) poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Kolegium,

3) poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej od Kolegium,

4) udostępniania informacji publicznej pozyskanej od Kolegium w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.

3. Kolegium nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

(podstawy prawne: art. 23h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. oraz § 3 zarządzenia Nr 5/2001 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz opłat za udostępnienie informacji publicznej i za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania; wymienione zarządzenie zobacz w menu przedmiotowym:

→ Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz opłaty za udostępnienie informacji publicznej i za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania).

 

Ponadto w kwestiach:

1) ogólnych reguł ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w szczególności trybu postępowania z wniosku o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania - zobacz w menu przedmiotowym:

→ Zasady ogólne;

2) opłaty za udostępnienie na wniosek informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów - zobacz w menu przedmiotowym:

→ Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz opłaty za udostępnienie informacji publicznej i za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania;

- środków prawnych przysługujących osobie wykonującej prawo do informacji publicznej w przypadkach  odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokości opłaty z tytułu dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmiot zobowiązany w związku z udostępnianiem informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania informacji - zobacz w menu przedmiotowym:

→ Środki prawne.

Liczba odsłon niniejszego tekstu: 4070 Wersja do druku  
Data ostatniej modyfikacji: 29 listopada 2019 r.