www.bip.gov.pl

Wyszukaj w Biuletynie:
Autor: Administrator

Opublikował: Administrator
Opracowano: 12 stycznia 2015 r.
Opublikowano: 12 stycznia 2015 r.
Zmodyfikowano: 12 stycznia 2015 r.

SKO 012/1/2015

  

ZARZĄDZENIE nr 1/2015 

 

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu

z dnia 2 stycznia 2015 r.

 

w sprawie zmiany 

dodatkowych dni wolnych od pracy
w Samorządowym Kolegium Odwoławczym we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w związku z art. 11 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W związku z przypadającym w 2015 roku Wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny w dniu 15 sierpnia 2015 r. (sobota) oraz drugim dniem Bożego narodzenia w dniu 26 grudnia 2015 r. (sobota) pracownikom Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu przysługuje jeden dzień wolny od pracy:


1) za dzień 15 sierpnia 2015 r. dzień wolny od pracy w dniu 14 sierpnia 2015 r.,

2) za dzień 26 grudnia 2015 r. dzień wolny od pracy w dniu 28 grudnia 2015  r.


§ 2

Jeżeli zdarzy się, że praca w wymienionych w § 1 pkt 1 i pkt 2 dniach będzie niezbędna ze względu na szczególny charakter wykonywanych zadań, należy w tych dniach zapewnić dyżury.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Liczba odsłon niniejszego tekstu: 1717 Wersja do druku  
Data ostatniej modyfikacji: 20 marca 2019 r.