www.bip.gov.pl

Wyszukaj w Biuletynie:
Do 1 lipca 2006 Biuletyn Informacji Publicznej Samorzadowego Kolegium Odwolawczego we Wroclawiu byl publikowany pod adresem www.wroclaw.sko.bip.waw.pl Archiwalny rejestr zmian jest dostepny tutaj

10 - July - 2006, 7:15 pm Dodano nowe menu - O Biuletynie
10 - July - 2006, 7:15 pm Dodano nowe menu - Adres i kontakt
10 - July - 2006, 7:15 pm Dodano nowe menu - Status prawny
10 - July - 2006, 7:16 pm Dodano nowe menu - Przedmiot działalności i kompetencje
10 - July - 2006, 7:18 pm Dodano nowe menu - O biuletynie
10 - July - 2006, 7:18 pm Dodano nowe menu - Adres i kontakt
10 - July - 2006, 7:19 pm Dodano nowe menu - Przedmiot działalności i kompetencje
10 - July - 2006, 7:19 pm Dodano nowe menu - Organizacja
10 - July - 2006, 7:19 pm Dodano nowe menu - Majątek
10 - July - 2006, 7:19 pm Dodano nowe menu - Varia
10 - July - 2006, 7:20 pm Dodano nowe menu - Informacje
10 - July - 2006, 7:20 pm Dodano nowy plik - Instrukcja obsługi do O biuletynie
10 - July - 2006, 7:22 pm Usunieto plik - Instrukcja obsługi
10 - July - 2006, 7:22 pm Dodano nowy plik - Instrukcja obsługi do O biuletynie
10 - July - 2006, 7:30 pm Edytowano plik - Instrukcja obsługi
10 - July - 2006, 7:30 pm Edytowano plik - Instrukcja obsługi
10 - July - 2006, 7:32 pm Usunieto plik - Instrukcja obsługi
10 - July - 2006, 7:34 pm Dodano nowy plik - Instrukcja obsługi do O biuletynie
10 - July - 2006, 7:35 pm Edytowano plik - Instrukcja obsługi
10 - July - 2006, 7:35 pm Dodano nowy plik - Redakcja strony do O biuletynie
10 - July - 2006, 7:45 pm Edytowano plik - Redakcja strony
10 - July - 2006, 7:46 pm Dodano nowy plik - Siedziba do Adres i kontakt
10 - July - 2006, 7:46 pm Edytowano plik - Siedziba
10 - July - 2006, 7:47 pm Dodano nowy plik - Przyjęcia interesantów do Adres i kontakt
10 - July - 2006, 7:48 pm Edytowano plik - Przyjęcia interesantów
10 - July - 2006, 7:48 pm Edytowano plik - Przyjęcia interesantów
10 - July - 2006, 8:00 pm Edytowano plik - Instrukcja obsługi
11 - July - 2006, 11:44 am Edytowano plik - Przyjęcia interesantów
11 - July - 2006, 11:45 am Dodano nowe menu - Status Prawny
11 - July - 2006, 11:46 am Dodano nowy plik - Status prawny do Status Prawny
11 - July - 2006, 11:47 am Edytowano plik - Status prawny
11 - July - 2006, 11:47 am Dodano nowy plik - Akty obowiązujące powszechnie do Status Prawny
11 - July - 2006, 11:48 am Edytowano plik - Akty obowiązujące powszechnie
11 - July - 2006, 11:48 am Dodano nowy plik - Ustawa o kolegiach do Status Prawny
11 - July - 2006, 11:50 am Edytowano plik - Ustawa o kolegiach
11 - July - 2006, 11:50 am Dodano nowy plik - Zmiana ustawy o kolegiach do Status Prawny
11 - July - 2006, 11:51 am Edytowano plik - Zmiana ustawy o kolegiach
11 - July - 2006, 11:51 am Dodano nowy plik - Obszary właściwości kolegiów do Status Prawny
11 - July - 2006, 11:52 am Edytowano plik - Obszary właściwości kolegiów
11 - July - 2006, 11:52 am Dodano nowy plik - Tryb postępowania dyscyplinarnego do Status Prawny
11 - July - 2006, 11:53 am Edytowano plik - Tryb postępowania dyscyplinarnego
11 - July - 2006, 11:53 am Dodano nowy plik - Tryb przeprowadzania konkursu do Status Prawny
11 - July - 2006, 11:54 am Edytowano plik - Tryb przeprowadzania konkursu
11 - July - 2006, 11:54 am Dodano nowy plik - Maksymalna liczba etatowych członków kolegiów do Status Prawny
11 - July - 2006, 11:55 am Edytowano plik - Maksymalna liczba etatowych członków kolegiów
11 - July - 2006, 11:55 am Dodano nowy plik - Zasady wynagradzania pracowników do Status Prawny
11 - July - 2006, 11:57 am Edytowano plik - Zasady wynagradzania pracowników
11 - July - 2006, 11:58 am Dodano nowy plik - Akty wewnętrzne do Status Prawny
11 - July - 2006, 11:58 am Edytowano plik - Akty wewnętrzne
11 - July - 2006, 11:59 am Dodano nowy plik - Przedmiot działalności i kompetencje do Przedmiot działalności i kompetencje
11 - July - 2006, 11:59 am Edytowano plik - Przedmiot działalności i kompetencje
11 - July - 2006, 12:00 pm Dodano nowy plik - Zakres właściwości miejscowej do Przedmiot działalności i kompetencje
11 - July - 2006, 12:00 pm Edytowano plik - Zakres właściwości miejscowej
11 - July - 2006, 12:00 pm Dodano nowy plik - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw do Przedmiot działalności i kompetencje
11 - July - 2006, 12:01 pm Edytowano plik - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
11 - July - 2006, 12:01 pm Dodano nowy plik - Prowadzone rejestry do Przedmiot działalności i kompetencje
11 - July - 2006, 12:02 pm Edytowano plik - Prowadzone rejestry
11 - July - 2006, 12:02 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Przedmiot działalności i kompetencje
11 - July - 2006, 12:03 pm Edytowano plik - Nieznany
11 - July - 2006, 12:03 pm Dodano nowy plik - Organizacja do Organizacja
11 - July - 2006, 12:04 pm Edytowano plik - Organizacja
11 - July - 2006, 12:04 pm Edytowano plik - Organizacja
11 - July - 2006, 12:04 pm Dodano nowy plik - Zgromadzenie Ogólne do Organizacja
11 - July - 2006, 12:04 pm Edytowano plik - Zgromadzenie Ogólne
11 - July - 2006, 12:05 pm Dodano nowy plik - Prezes do Organizacja
11 - July - 2006, 12:05 pm Edytowano plik - Prezes
11 - July - 2006, 12:05 pm Dodano nowy plik - Wiceprezes do Organizacja
11 - July - 2006, 12:06 pm Edytowano plik - Wiceprezes
11 - July - 2006, 12:06 pm Dodano nowy plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych do Organizacja
11 - July - 2006, 12:07 pm Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
11 - July - 2006, 12:07 pm Dodano nowy plik - Biuro do Organizacja
11 - July - 2006, 12:07 pm Edytowano plik - Biuro
11 - July - 2006, 12:07 pm Dodano nowy plik - Stan zatrudnienia do Organizacja
11 - July - 2006, 12:08 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
11 - July - 2006, 12:09 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
11 - July - 2006, 12:09 pm Dodano nowy plik - Majątek do Organizacja
11 - July - 2006, 12:09 pm Usunieto plik - Majątek
11 - July - 2006, 12:10 pm Dodano nowy plik - Majątek do Majątek
11 - July - 2006, 12:10 pm Edytowano plik - Majątek
11 - July - 2006, 12:10 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Varia
11 - July - 2006, 12:11 pm Dodano nowy plik - Budżet na 2005r. do Informacje
11 - July - 2006, 12:12 pm Edytowano plik - Budżet na 2005r.
11 - July - 2006, 12:12 pm Dodano nowy plik - Budżet na 2004r. do Informacje
11 - July - 2006, 12:13 pm Edytowano plik - Budżet na 2004r.
11 - July - 2006, 12:13 pm Dodano nowy plik - Budżet na 2003r. do Informacje
11 - July - 2006, 12:14 pm Edytowano plik - Budżet na 2003r.
11 - July - 2006, 12:15 pm Dodano nowy plik - Informacja o działalności za 2003 r. do Informacje
11 - July - 2006, 12:17 pm Edytowano plik - Informacja o działalności za 2003 r.
11 - July - 2006, 12:17 pm Dodano nowy plik - Informacja o działalności za 2004 r. do Informacje
11 - July - 2006, 12:28 pm Edytowano plik - Informacja o działalności za 2004 r.
11 - July - 2006, 12:28 pm Dodano nowy plik - Informacja o działalności za 2005 r. do Informacje
11 - July - 2006, 12:30 pm Edytowano plik - Informacja o działalności za 2005 r.
11 - July - 2006, 12:30 pm Zmieniono menu z Przedmiot działalności i kompetencje na Przedmiot działalności i kompetencje (13)
11 - July - 2006, 12:30 pm Zmieniono menu z Organizacja na Organizacja (14)
11 - July - 2006, 12:30 pm Zmieniono menu z Majątek na Majątek (15)
11 - July - 2006, 12:30 pm Zmieniono menu z Varia na Varia (16)
11 - July - 2006, 12:30 pm Zmieniono menu z Informacje na Informacje (17)
11 - July - 2006, 12:30 pm Zmieniono menu z Status Prawny na Status Prawny (3)
11 - July - 2006, 12:31 pm Zmieniono menu z Przedmiot działalności i kompetencje na Przedmiot działalności i kompetencje (4)
11 - July - 2006, 12:31 pm Zmieniono menu z Organizacja na Organizacja (5)
11 - July - 2006, 12:31 pm Zmieniono menu z Majątek na Majątek (6)
11 - July - 2006, 12:31 pm Zmieniono menu z Varia na Varia (7)
11 - July - 2006, 12:31 pm Zmieniono menu z Informacje na Informacje (8)
11 - July - 2006, 12:31 pm Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2006, 12:36 pm Usunieto menu - Varia
11 - July - 2006, 12:36 pm Zmieniono menu z Informacje na Informacje (7)
14 - July - 2006, 2:39 pm Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
14 - July - 2006, 3:40 pm Zmieniono menu z Przedmiot działalności i kompetencje na Przedmiot działalności (4)
17 - July - 2006, 9:30 am Zmieniono menu z O biuletynie na O Biuletynie (1)
17 - July - 2006, 9:31 am Zmieniono menu z Status Prawny na Status prawny (3)
17 - July - 2006, 1:03 pm Dodano nowy plik - Regulamin organizacyjny do O Biuletynie
17 - July - 2006, 1:05 pm Edytowano plik - Regulamin organizacyjny
17 - July - 2006, 1:08 pm Usunieto plik - Regulamin organizacyjny
17 - July - 2006, 1:19 pm Dodano nowy plik - Regulamin organizacyjny do O Biuletynie
17 - July - 2006, 1:19 pm Edytowano plik - Regulamin organizacyjny
20 - July - 2006, 10:41 am Zmieniono menu z Informacje na Varia (7)
20 - July - 2006, 10:50 am Dodano nowy plik - Regulamin organizacyjny do Status prawny
20 - July - 2006, 10:51 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny
20 - July - 2006, 11:09 am Dodano nowy plik - Tryb działania do Przedmiot działalności
20 - July - 2006, 11:10 am Edytowano plik - Tryb działania
4 - August - 2006, 9:38 am Edytowano plik - Tryb przeprowadzania konkursu
10 - August - 2006, 3:46 pm Edytowano plik - Nieznany
10 - August - 2006, 3:49 pm Edytowano plik - Nieznany
10 - August - 2006, 3:54 pm Edytowano plik - Nieznany
4 - September - 2006, 2:59 pm Edytowano plik - Siedziba
18 - October - 2006, 2:05 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
10 - November - 2006, 10:52 am Edytowano plik - Redakcja strony
9 - February - 2007, 1:31 pm Edytowano plik - Nieznany
6 - March - 2007, 10:16 am Edytowano plik - Nieznany
6 - March - 2007, 10:22 am Edytowano plik - Nieznany
6 - March - 2007, 10:24 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
6 - March - 2007, 10:28 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
6 - March - 2007, 10:30 am Zmieniono menu z Varia na Varia (7)
6 - March - 2007, 10:38 am Edytowano plik - Prezes
6 - March - 2007, 10:39 am Edytowano plik - Wiceprezes
6 - March - 2007, 10:57 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
6 - March - 2007, 12:26 pm Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
6 - March - 2007, 1:05 pm Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
6 - March - 2007, 1:07 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
14 - March - 2007, 12:18 pm Edytowano plik - Redakcja strony
19 - March - 2007, 11:48 am Zmieniono menu z Varia na Varia (7)
19 - March - 2007, 11:48 am Zmieniono menu z Varia na Varia (7)
19 - March - 2007, 11:48 am Zmieniono menu z Przedmiot działalności na Przedmiot działalności (4)
19 - March - 2007, 11:48 am Dodano nowy plik - Nieznany do Varia
19 - March - 2007, 11:53 am Edytowano plik - Nieznany
19 - March - 2007, 11:57 am Edytowano plik - Nieznany
20 - March - 2007, 9:05 am Dodano nowy plik - Informacja o działalności za 2006 r. do Varia
20 - March - 2007, 9:05 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2006 r.
20 - March - 2007, 9:07 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2006 r.
20 - March - 2007, 9:07 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2006 r.
3 - April - 2007, 1:27 pm Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
3 - April - 2007, 1:28 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
3 - April - 2007, 1:31 pm Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
3 - April - 2007, 1:31 pm Usunieto plik - Nieznany
3 - April - 2007, 2:17 pm Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
3 - April - 2007, 2:24 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
3 - April - 2007, 2:32 pm Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
13 - April - 2007, 1:48 pm Edytowano plik - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
13 - April - 2007, 2:18 pm Edytowano plik - Nieznany
4 - June - 2007, 12:53 pm Edytowano plik - Regulamin organizacyjny
4 - June - 2007, 2:14 pm Zmieniono menu z Organizacja na Organizacja (5)
4 - June - 2007, 2:14 pm Zmieniono menu z Organizacja na Organizacja (5)
4 - June - 2007, 2:16 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
4 - June - 2007, 2:17 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
4 - June - 2007, 2:17 pm Edytowano plik - Organizacja
4 - June - 2007, 2:17 pm Edytowano plik - Zgromadzenie Ogólne
14 - June - 2007, 1:40 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
23 - July - 2007, 10:49 am Edytowano plik - Prezes
23 - July - 2007, 10:49 am Edytowano plik - Wiceprezes
23 - July - 2007, 10:52 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
23 - July - 2007, 1:28 pm Edytowano plik - Biuro
23 - July - 2007, 1:31 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
9 - August - 2007, 10:26 am Zmieniono menu z Przedmiot działalności na Przedmiot działalności (4)
9 - August - 2007, 11:01 am Edytowano plik - Nieznany
9 - August - 2007, 11:02 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
9 - August - 2007, 11:05 am Edytowano plik - Organizacja
9 - August - 2007, 11:06 am Edytowano plik - Biuro
9 - August - 2007, 11:06 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
9 - August - 2007, 11:12 am Edytowano plik - Nieznany
9 - August - 2007, 11:14 am Edytowano plik - Nieznany
22 - August - 2007, 3:12 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
10 - September - 2007, 10:45 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
3 - October - 2007, 2:49 pm Edytowano plik - Redakcja strony
14 - November - 2007, 12:17 pm Zmieniono menu z Przedmiot działalności na Przedmiot działalności (4)
14 - November - 2007, 12:22 pm Edytowano plik - Nieznany
14 - November - 2007, 12:43 pm Edytowano plik - Nieznany
24 - December - 2007, 9:43 am Dodano nowy plik - Budżet na 2006r. do Varia
24 - December - 2007, 9:45 am Edytowano plik - Budżet na 2006r.
27 - December - 2007, 10:20 am Edytowano plik - Budżet na 2006r.
4 - January - 2008, 12:12 pm Edytowano plik - Nieznany
4 - January - 2008, 12:19 pm Edytowano plik - Nieznany
7 - January - 2008, 2:07 pm Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
7 - January - 2008, 2:14 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
7 - January - 2008, 2:27 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
8 - January - 2008, 9:04 am Usunieto plik - Budżet na 2006r.
10 - January - 2008, 1:05 pm Dodano nowy plik - Budżet na 2006r. do Varia
10 - January - 2008, 1:06 pm Edytowano plik - Budżet na 2006r.
10 - January - 2008, 1:34 pm Dodano nowy plik - Budżet na 2007r. do Varia
10 - January - 2008, 1:35 pm Edytowano plik - Budżet na 2007r.
18 - January - 2008, 9:57 am Zmieniono menu z Organizacja na Organizacja (5)
18 - January - 2008, 9:57 am Zmieniono menu z Organizacja na Organizacja (5)
18 - January - 2008, 9:58 am Zmieniono menu z Organizacja na Organizacja (5)
18 - January - 2008, 10:00 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
18 - January - 2008, 10:03 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
18 - January - 2008, 10:12 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
18 - January - 2008, 10:18 am Edytowano plik - Budżet na 2006r.
18 - January - 2008, 10:21 am Edytowano plik - Budżet na 2007r.
18 - January - 2008, 10:27 am Edytowano plik - Budżet na 2007r.
18 - January - 2008, 11:58 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
5 - February - 2008, 9:32 am Edytowano plik - Nieznany
5 - February - 2008, 9:38 am Edytowano plik - Nieznany
13 - March - 2008, 12:09 pm Edytowano plik - Nieznany
7 - April - 2008, 10:04 am Dodano nowy plik - Informacja o działalności za 2007 r. do Varia
7 - April - 2008, 10:06 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2007 r.
7 - April - 2008, 10:08 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2007 r.
7 - April - 2008, 10:11 am Zmieniono menu z Varia na Varia (7)
7 - April - 2008, 10:11 am Zmieniono menu z Varia na Varia (7)
7 - April - 2008, 10:21 am Edytowano plik - Nieznany
7 - April - 2008, 10:23 am Edytowano plik - Nieznany
7 - April - 2008, 12:18 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
7 - April - 2008, 12:20 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
7 - April - 2008, 12:25 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
7 - April - 2008, 12:26 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
7 - April - 2008, 12:32 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
7 - April - 2008, 12:37 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
7 - April - 2008, 12:40 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
10 - April - 2008, 2:05 pm Edytowano plik - Informacja o działalności za 2007 r.
10 - April - 2008, 2:07 pm Edytowano plik - Informacja o działalności za 2007 r.
17 - April - 2008, 12:13 pm Edytowano plik - Regulamin organizacyjny
17 - April - 2008, 12:21 pm Edytowano plik - Regulamin organizacyjny
20 - May - 2008, 3:32 pm Edytowano plik - Redakcja strony
3 - June - 2008, 12:32 pm Zmieniono menu z Adres i kontakt na Adres i kontakt (2)
3 - June - 2008, 12:34 pm Edytowano plik - Przyjęcia interesantów
3 - June - 2008, 12:34 pm Edytowano plik - Siedziba
3 - June - 2008, 12:52 pm Edytowano plik - Siedziba
3 - June - 2008, 1:31 pm Edytowano plik - Przyjęcia interesantów
3 - June - 2008, 1:34 pm Edytowano plik - Przyjęcia interesantów
3 - June - 2008, 1:35 pm Edytowano plik - Przyjęcia interesantów
3 - June - 2008, 1:39 pm Edytowano plik - Siedziba
3 - June - 2008, 1:59 pm Edytowano plik - Przyjęcia interesantów
3 - June - 2008, 2:45 pm Edytowano plik - Siedziba
3 - June - 2008, 2:47 pm Edytowano plik - Siedziba
3 - June - 2008, 2:48 pm Edytowano plik - Siedziba
3 - June - 2008, 2:50 pm Edytowano plik - Przyjęcia interesantów
3 - June - 2008, 2:55 pm Edytowano plik - Siedziba
3 - June - 2008, 2:56 pm Edytowano plik - Przyjęcia interesantów
20 - June - 2008, 12:57 pm Edytowano plik - Nieznany
27 - June - 2008, 8:58 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
27 - June - 2008, 8:59 am Dodano nowe menu - Ogłoszenia
27 - June - 2008, 8:59 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
27 - June - 2008, 8:59 am Edytowano plik - Nieznany
27 - June - 2008, 10:28 am Dodano nowy plik - Pobieranie formularzy do Adres i kontakt
27 - June - 2008, 10:44 am Edytowano plik - Pobieranie formularzy
27 - June - 2008, 10:48 am Edytowano plik - Pobieranie formularzy
27 - June - 2008, 10:51 am Usunieto plik - Nieznany
4 - July - 2008, 11:45 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
14 - July - 2008, 2:14 pm Zmieniono menu z Przedmiot działalności na Przedmiot działalności (4)
14 - July - 2008, 2:17 pm Edytowano plik - Nieznany
2 - October - 2008, 10:26 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
16 - October - 2008, 11:25 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
4 - November - 2008, 1:09 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
4 - December - 2008, 9:36 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
4 - December - 2008, 9:37 am Edytowano plik - Nieznany
4 - December - 2008, 9:41 am Edytowano plik - Nieznany
4 - December - 2008, 9:42 am Edytowano plik - Nieznany
4 - December - 2008, 9:44 am Edytowano plik - Nieznany
4 - December - 2008, 9:46 am Edytowano plik - Nieznany
5 - February - 2009, 1:19 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
5 - February - 2009, 1:22 pm Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
17 - February - 2009, 12:03 pm Edytowano plik - Nieznany
17 - February - 2009, 12:08 pm Edytowano plik - Nieznany
17 - February - 2009, 12:10 pm Edytowano plik - Nieznany
18 - February - 2009, 1:53 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
18 - March - 2009, 9:14 am Edytowano plik - Nieznany
18 - March - 2009, 1:40 pm Edytowano plik - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
18 - March - 2009, 2:08 pm Edytowano plik - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
18 - March - 2009, 2:10 pm Edytowano plik - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
18 - March - 2009, 2:11 pm Edytowano plik - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
18 - March - 2009, 2:15 pm Edytowano plik - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
18 - March - 2009, 2:26 pm Edytowano plik - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
18 - March - 2009, 2:30 pm Edytowano plik - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
18 - March - 2009, 2:33 pm Edytowano plik - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
3 - April - 2009, 3:00 pm Dodano nowy plik - Informacja o działalności za 2008r. do Varia
3 - April - 2009, 3:03 pm Edytowano plik - Informacja o działalności za 2008r.
22 - April - 2009, 8:55 am Edytowano plik - Nieznany
22 - April - 2009, 8:58 am Edytowano plik - Nieznany
17 - June - 2009, 11:07 am Edytowano plik - Nieznany
21 - July - 2009, 3:23 pm Edytowano plik - Nieznany
17 - August - 2009, 1:57 pm Edytowano plik - Nieznany
17 - August - 2009, 1:59 pm Edytowano plik - Nieznany
13 - October - 2009, 11:53 am Edytowano plik - Nieznany
17 - November - 2009, 9:26 am Edytowano plik - Nieznany
17 - November - 2009, 9:29 am Edytowano plik - Redakcja strony
17 - November - 2009, 9:30 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
17 - November - 2009, 9:32 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
1 - December - 2009, 12:52 pm Edytowano plik - Nieznany
31 - December - 2009, 9:45 am Dodano nowy plik - Budżet na 2008r. do Varia
31 - December - 2009, 9:45 am Edytowano plik - Budżet na 2008r.
31 - December - 2009, 9:47 am Edytowano plik - Budżet na 2008r.
31 - December - 2009, 9:47 am Dodano nowy plik - Budżet na 2009r. do Varia
31 - December - 2009, 9:49 am Edytowano plik - Budżet na 2009r.
31 - December - 2009, 9:49 am Edytowano plik - Budżet na 2008r.
31 - December - 2009, 9:50 am Usunieto plik - Nieznany
31 - December - 2009, 11:20 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
31 - December - 2009, 11:52 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
31 - December - 2009, 11:56 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
31 - December - 2009, 11:59 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
13 - January - 2010, 12:53 pm Edytowano plik - Nieznany
2 - February - 2010, 8:46 am Dodano nowy plik - Nieznany do Varia
2 - February - 2010, 8:49 am Edytowano plik - Nieznany
2 - February - 2010, 8:50 am Dodano nowy plik - Informacja o działalności za 2009 r. do Ogłoszenia
2 - February - 2010, 8:51 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2009 r.
2 - February - 2010, 8:51 am Usunieto plik - Nieznany
10 - February - 2010, 9:26 am Edytowano plik - Nieznany
10 - February - 2010, 9:27 am Edytowano plik - Nieznany
10 - February - 2010, 9:30 am Edytowano plik - Nieznany
10 - February - 2010, 9:40 am Edytowano plik - Nieznany
10 - February - 2010, 9:42 am Edytowano plik - Nieznany
1 - March - 2010, 8:31 am Edytowano plik - Nieznany
1 - March - 2010, 8:32 am Usunieto plik - Informacja o działalności za 2009 r.
22 - March - 2010, 2:44 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Varia
22 - March - 2010, 2:44 pm Dodano nowy plik - Informacja o działalności za 2009 r. do Varia
22 - March - 2010, 2:46 pm Edytowano plik - Informacja o działalności za 2009 r.
22 - March - 2010, 2:47 pm Usunieto plik - Nieznany
30 - March - 2010, 11:09 am Edytowano plik - Nieznany
30 - March - 2010, 11:11 am Edytowano plik - Nieznany
31 - March - 2010, 10:05 am Edytowano plik - Nieznany
31 - March - 2010, 10:06 am Edytowano plik - Nieznany
15 - April - 2010, 2:22 pm Edytowano plik - Nieznany
10 - May - 2010, 10:05 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
10 - May - 2010, 11:01 am Edytowano plik - Nieznany
9 - June - 2010, 2:01 pm Edytowano plik - Nieznany
9 - June - 2010, 2:01 pm Edytowano plik - Nieznany
26 - July - 2010, 1:55 pm Edytowano plik - Nieznany
9 - August - 2010, 10:06 am Edytowano plik - Nieznany
7 - September - 2010, 8:05 am Edytowano plik - Nieznany
20 - September - 2010, 7:34 am Edytowano plik - Nieznany
20 - September - 2010, 7:37 am Edytowano plik - Nieznany
7 - October - 2010, 11:39 am Edytowano plik - Nieznany
15 - October - 2010, 1:18 pm Edytowano plik - Siedziba
15 - October - 2010, 1:20 pm Edytowano plik - Siedziba
18 - October - 2010, 8:17 am Edytowano plik - Siedziba
18 - October - 2010, 8:20 am Edytowano plik - Siedziba
18 - October - 2010, 8:20 am Edytowano plik - Siedziba
18 - October - 2010, 8:21 am Edytowano plik - Przyjęcia interesantów
18 - October - 2010, 8:22 am Edytowano plik - Siedziba
18 - October - 2010, 8:23 am Edytowano plik - Siedziba
18 - October - 2010, 8:23 am Edytowano plik - Przyjęcia interesantów
21 - October - 2010, 9:00 am Edytowano plik - Nieznany
3 - November - 2010, 9:55 am Edytowano plik - Nieznany
26 - November - 2010, 11:42 am Edytowano plik - Nieznany
1 - December - 2010, 8:55 am Edytowano plik - Nieznany
6 - December - 2010, 10:41 am Edytowano plik - Nieznany
20 - December - 2010, 8:48 am Edytowano plik - Nieznany
30 - December - 2010, 12:11 pm Edytowano plik - Nieznany
7 - January - 2011, 10:37 am Edytowano plik - Nieznany
20 - January - 2011, 7:59 am Edytowano plik - Nieznany
31 - January - 2011, 1:45 pm Edytowano plik - Nieznany
8 - February - 2011, 9:44 am Edytowano plik - Nieznany
8 - February - 2011, 9:45 am Edytowano plik - Nieznany
8 - February - 2011, 9:48 am Edytowano plik - Nieznany
15 - February - 2011, 9:40 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
15 - February - 2011, 9:42 am Zmieniono menu z Status prawny na Status prawny (3)
15 - February - 2011, 9:43 am Edytowano plik - Tryb działania
15 - February - 2011, 9:43 am Edytowano plik - Tryb działania
15 - February - 2011, 9:45 am Edytowano plik - Zasady wynagradzania pracowników
15 - February - 2011, 9:54 am Dodano nowy plik - Budżet na 2010r. do Varia
15 - February - 2011, 9:56 am Edytowano plik - Budżet na 2010r.
15 - February - 2011, 9:56 am Edytowano plik - Budżet na 2010r.
15 - February - 2011, 10:05 am Edytowano plik - Zasady wynagradzania pracowników
15 - February - 2011, 10:06 am Edytowano plik - Zasady wynagradzania pracowników
28 - February - 2011, 1:40 pm Edytowano plik - Nieznany
29 - March - 2011, 8:32 am Edytowano plik - Nieznany
6 - April - 2011, 7:58 am Dodano nowy plik - Informacja o działalności za 2010 r. do Varia
6 - April - 2011, 8:00 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2010 r.
7 - April - 2011, 12:41 pm Edytowano plik - Nieznany
29 - April - 2011, 9:47 am Edytowano plik - Nieznany
6 - May - 2011, 8:45 am Edytowano plik - Nieznany
18 - May - 2011, 10:23 am Edytowano plik - Nieznany
2 - June - 2011, 9:39 am Edytowano plik - Nieznany
2 - June - 2011, 9:44 am Edytowano plik - Nieznany
2 - June - 2011, 9:49 am Edytowano plik - Nieznany
2 - June - 2011, 9:52 am Edytowano plik - Nieznany
2 - June - 2011, 9:53 am Edytowano plik - Nieznany
2 - June - 2011, 9:54 am Edytowano plik - Nieznany
2 - June - 2011, 10:03 am Edytowano plik - Nieznany
2 - June - 2011, 10:08 am Edytowano plik - Nieznany
8 - June - 2011, 7:28 am Edytowano plik - Nieznany
13 - June - 2011, 11:12 am Edytowano plik - Nieznany
20 - June - 2011, 10:51 am Edytowano plik - Nieznany
27 - June - 2011, 7:18 am Edytowano plik - Nieznany
11 - July - 2011, 7:31 am Edytowano plik - Nieznany
27 - July - 2011, 7:45 am Edytowano plik - Nieznany
10 - August - 2011, 9:05 am Edytowano plik - Nieznany
23 - August - 2011, 9:04 am Edytowano plik - Nieznany
8 - September - 2011, 7:48 am Edytowano plik - Nieznany
13 - September - 2011, 7:57 am Edytowano plik - Nieznany
28 - September - 2011, 8:14 am Edytowano plik - Nieznany
7 - October - 2011, 10:47 am Edytowano plik - Nieznany
19 - October - 2011, 6:33 am Edytowano plik - Nieznany
18 - November - 2011, 9:17 am Edytowano plik - Nieznany
1 - December - 2011, 7:51 am Edytowano plik - Nieznany
19 - December - 2011, 7:21 am Edytowano plik - Nieznany
23 - December - 2011, 8:10 am Dodano nowe menu - Dostęp do informacji publicznej
23 - December - 2011, 8:11 am Zmieniono menu z Varia na Varia (10)
23 - December - 2011, 8:11 am Zmieniono menu z Dostęp do informacji publicznej na Dostęp do informacji publicznej (7)
23 - December - 2011, 8:11 am Zmieniono menu z Ogłoszenia na Ogłoszenia (8)
23 - December - 2011, 8:12 am Zmieniono menu z Varia na Varia (9)
23 - December - 2011, 8:12 am Zmieniono menu z Ogłoszenia na Ogłoszenia (8)
23 - December - 2011, 8:12 am Zmieniono menu z Dostęp do informacji publicznej na Dostęp do informacji publicznej (7)
23 - December - 2011, 8:12 am Zmieniono menu z Majątek na Majątek (6)
23 - December - 2011, 8:12 am Dodano nowy plik - Nieznany do Dostęp do informacji publicznej
23 - December - 2011, 8:13 am Dodano nowy plik - Nieznany do Przedmiot działalności
23 - December - 2011, 8:13 am Dodano nowy plik - Zasady ogólne do Dostęp do informacji publicznej
23 - December - 2011, 8:13 am Edytowano plik - Zasady ogólne
23 - December - 2011, 8:13 am Usunieto plik - Nieznany
23 - December - 2011, 8:13 am Dodano nowy plik - Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej do Dostęp do informacji publicznej
23 - December - 2011, 8:14 am Edytowano plik - Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
23 - December - 2011, 8:14 am Dodano nowy plik - Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz do Dostęp do informacji publicznej
23 - December - 2011, 8:14 am Edytowano plik - Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz
23 - December - 2011, 8:15 am Dodano nowy plik - Środki prawne do Dostęp do informacji publicznej
23 - December - 2011, 8:16 am Edytowano plik - Środki prawne
23 - December - 2011, 8:17 am Usunieto plik - Środki prawne
23 - December - 2011, 8:17 am Usunieto plik - Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz
23 - December - 2011, 8:17 am Usunieto plik - Zasady ogólne
23 - December - 2011, 8:18 am Usunieto plik - Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
23 - December - 2011, 8:18 am Dodano nowy plik - Zasady ogólne do Dostęp do informacji publicznej
23 - December - 2011, 8:18 am Edytowano plik - Zasady ogólne
23 - December - 2011, 8:18 am Dodano nowy plik - Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej do Dostęp do informacji publicznej
23 - December - 2011, 8:18 am Edytowano plik - Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
23 - December - 2011, 8:18 am Dodano nowy plik - Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz do Dostęp do informacji publicznej
23 - December - 2011, 8:18 am Edytowano plik - Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz
23 - December - 2011, 8:18 am Dodano nowy plik - Środki prawne do Dostęp do informacji publicznej
23 - December - 2011, 8:19 am Edytowano plik - Środki prawne
23 - December - 2011, 8:32 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
23 - December - 2011, 8:33 am Edytowano plik - Zasady ogólne
23 - December - 2011, 8:34 am Edytowano plik - Środki prawne
23 - December - 2011, 8:34 am Edytowano plik - Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz
23 - December - 2011, 8:35 am Edytowano plik - Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
23 - December - 2011, 8:38 am Edytowano plik - Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
23 - December - 2011, 8:40 am Edytowano plik - Zasady ogólne
23 - December - 2011, 8:40 am Edytowano plik - Środki prawne
23 - December - 2011, 8:41 am Edytowano plik - Zasady ogólne
23 - December - 2011, 8:41 am Edytowano plik - Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
23 - December - 2011, 8:42 am Edytowano plik - Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz
23 - December - 2011, 8:45 am Edytowano plik - Zasady ogólne
23 - December - 2011, 8:45 am Edytowano plik - Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz
23 - December - 2011, 8:46 am Edytowano plik - Środki prawne
23 - December - 2011, 8:46 am Edytowano plik - Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
23 - December - 2011, 8:46 am Edytowano plik - Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz
23 - December - 2011, 8:47 am Edytowano plik - Środki prawne
23 - December - 2011, 8:47 am Edytowano plik - Zasady ogólne
23 - December - 2011, 8:48 am Edytowano plik - Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
23 - December - 2011, 9:15 am Edytowano plik - Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz
4 - January - 2012, 11:15 am Edytowano plik - Zasady ogólne
4 - January - 2012, 11:16 am Edytowano plik - Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
4 - January - 2012, 11:16 am Edytowano plik - Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz
4 - January - 2012, 11:16 am Edytowano plik - Środki prawne
17 - January - 2012, 10:58 am Edytowano plik - Nieznany
31 - January - 2012, 12:28 pm Edytowano plik - Nieznany
31 - January - 2012, 12:33 pm Edytowano plik - Nieznany
31 - January - 2012, 12:39 pm Edytowano plik - Nieznany
9 - February - 2012, 12:50 pm Edytowano plik - Nieznany
9 - February - 2012, 12:51 pm Edytowano plik - Nieznany
13 - February - 2012, 12:45 pm Edytowano plik - Nieznany
7 - March - 2012, 11:15 am Edytowano plik - Nieznany
7 - March - 2012, 11:17 am Edytowano plik - Nieznany
22 - March - 2012, 7:38 am Edytowano plik - Nieznany
30 - March - 2012, 10:51 am Zmieniono menu z Status prawny na Status prawny (3)
30 - March - 2012, 11:01 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny
30 - March - 2012, 11:02 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny
30 - March - 2012, 11:02 am Dodano nowy plik - Informacja o działalności za 2011 r. do Varia
30 - March - 2012, 11:03 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2011 r.
30 - March - 2012, 11:04 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2011 r.
30 - March - 2012, 11:10 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2011 r.
30 - March - 2012, 11:10 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2011 r.
30 - March - 2012, 11:12 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2011 r.
30 - March - 2012, 11:13 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2011 r.
30 - March - 2012, 11:16 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2011 r.
30 - March - 2012, 11:18 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2011 r.
30 - March - 2012, 11:18 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2011 r.
30 - March - 2012, 11:52 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny
30 - March - 2012, 11:56 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny
30 - March - 2012, 11:57 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny
30 - March - 2012, 12:00 pm Edytowano plik - Regulamin organizacyjny
3 - April - 2012, 9:22 am Edytowano plik - Nieznany
23 - April - 2012, 11:23 am Edytowano plik - Nieznany
7 - May - 2012, 8:29 am Edytowano plik - Nieznany
21 - May - 2012, 11:52 am Edytowano plik - Nieznany
1 - June - 2012, 10:40 am Edytowano plik - Nieznany
6 - June - 2012, 12:36 pm Edytowano plik - Nieznany
20 - June - 2012, 12:31 pm Edytowano plik - Nieznany
13 - July - 2012, 11:37 am Edytowano plik - Nieznany
23 - July - 2012, 9:25 am Edytowano plik - Nieznany
13 - September - 2012, 7:09 am Edytowano plik - Nieznany
13 - September - 2012, 7:11 am Edytowano plik - Nieznany
13 - September - 2012, 7:13 am Edytowano plik - Nieznany
4 - October - 2012, 7:42 am Edytowano plik - Nieznany
15 - November - 2012, 11:48 am Zmieniono menu z O Biuletynie na O Biuletynie (1)
15 - November - 2012, 11:48 am Zmieniono menu z O Biuletynie na O Biuletynie (1)
15 - November - 2012, 11:49 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
15 - November - 2012, 11:56 am Edytowano plik - Nieznany
15 - November - 2012, 12:01 pm Edytowano plik - Nieznany
21 - November - 2012, 7:35 am Usunieto plik - Nieznany
12 - December - 2012, 6:48 pm Edytowano plik - Przyjęcia interesantów
14 - December - 2012, 1:58 pm Dodano nowe menu - Zamówienia publiczne
14 - December - 2012, 2:00 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Zamówienia publiczne
14 - December - 2012, 2:03 pm Edytowano plik - Nieznany
14 - December - 2012, 2:22 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Zamówienia publiczne
14 - December - 2012, 2:23 pm Edytowano plik - Nieznany
14 - December - 2012, 2:41 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Zamówienia publiczne
14 - December - 2012, 3:28 pm Edytowano plik - Nieznany
14 - December - 2012, 3:28 pm Edytowano plik - Nieznany
14 - December - 2012, 3:30 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Zamówienia publiczne
14 - December - 2012, 3:30 pm Edytowano plik - Nieznany
14 - December - 2012, 3:31 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Zamówienia publiczne
14 - December - 2012, 3:33 pm Edytowano plik - Nieznany
14 - December - 2012, 3:44 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Zamówienia publiczne
14 - December - 2012, 3:45 pm Edytowano plik - Nieznany
14 - December - 2012, 3:46 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Zamówienia publiczne
14 - December - 2012, 3:47 pm Edytowano plik - Nieznany
14 - December - 2012, 3:47 pm Edytowano plik - Nieznany
14 - December - 2012, 3:48 pm Dodano nowy plik - Zał.nr 2a do SIWZ SKO 35/1/2012 do Zamówienia publiczne
14 - December - 2012, 3:48 pm Edytowano plik - Zał.nr 2a do SIWZ SKO 35/1/2012
14 - December - 2012, 3:51 pm Zmieniono menu z Zamówienia publiczne na Zamówienia publiczne (10)
14 - December - 2012, 3:51 pm Zmieniono menu z Zamówienia publiczne na Zamówienia publiczne (10)
14 - December - 2012, 3:53 pm Zmieniono menu z Zamówienia publiczne na Zamówienie Publiczne 35/1/2012 (10)
14 - December - 2012, 4:35 pm Zmieniono menu z Zamówienie Publiczne 35/1/2012 na Zamówienie Publiczne (10)
14 - December - 2012, 4:35 pm Dodano nowy plik - Pliki do pobrania do Zamówienie Publiczne
14 - December - 2012, 4:35 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
14 - December - 2012, 4:37 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
14 - December - 2012, 10:46 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
14 - December - 2012, 11:01 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
14 - December - 2012, 11:03 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
14 - December - 2012, 11:06 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
14 - December - 2012, 11:16 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
14 - December - 2012, 11:17 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
14 - December - 2012, 11:21 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
14 - December - 2012, 11:22 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
14 - December - 2012, 11:24 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
14 - December - 2012, 11:29 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
14 - December - 2012, 11:30 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
14 - December - 2012, 11:31 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
14 - December - 2012, 11:35 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
14 - December - 2012, 11:36 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
14 - December - 2012, 11:38 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
14 - December - 2012, 11:42 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
19 - December - 2012, 9:03 am Dodano nowy plik - Pytania i odpowiedzi do Zamówienie Publiczne
19 - December - 2012, 9:04 am Edytowano plik - Pytania i odpowiedzi
19 - December - 2012, 9:06 am Edytowano plik - Pliki do pobrania
19 - December - 2012, 10:25 am Edytowano plik - Pytania i odpowiedzi
19 - December - 2012, 11:43 am Dodano nowy plik - zmiana Załącznika nr 5 do Zamówienie Publiczne
19 - December - 2012, 11:43 am Edytowano plik - zmiana Załącznika nr 5
19 - December - 2012, 11:44 am Dodano nowy plik - zmiana Załącznika nr 1 do Zamówienie Publiczne
19 - December - 2012, 12:48 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
19 - December - 2012, 12:53 pm Edytowano plik - Pytania i odpowiedzi
19 - December - 2012, 12:53 pm Edytowano plik - zmiana Załącznika nr 1
19 - December - 2012, 12:53 pm Edytowano plik - zmiana Załącznika nr 5
19 - December - 2012, 12:57 pm Edytowano plik - zmiana Załącznika nr 1
19 - December - 2012, 12:58 pm Edytowano plik - zmiana Załącznika nr 5
19 - December - 2012, 12:58 pm Edytowano plik - zmiana Załącznika nr 1
19 - December - 2012, 1:01 pm Edytowano plik - zmiana Załącznika nr 1
19 - December - 2012, 1:04 pm Edytowano plik - zmiana Załącznika nr 1
19 - December - 2012, 5:44 pm Edytowano plik - Pytania i odpowiedzi
19 - December - 2012, 5:44 pm Dodano nowy plik - Pytania i odpowiedzi 19 grudnia do Zamówienie Publiczne
19 - December - 2012, 5:49 pm Usunieto plik - Pytania i odpowiedzi 19 grudnia
19 - December - 2012, 5:53 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
19 - December - 2012, 5:57 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
19 - December - 2012, 5:59 pm Dodano nowy plik - Pytania i odpowiedzi 19 grudnia do Zamówienie Publiczne
19 - December - 2012, 6:14 pm Edytowano plik - Pytania i odpowiedzi 19 grudnia
19 - December - 2012, 6:16 pm Edytowano plik - Pliki do pobrania
21 - December - 2012, 12:40 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Zamówienie Publiczne
21 - December - 2012, 12:41 pm Edytowano plik - Nieznany
21 - December - 2012, 12:41 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
21 - December - 2012, 12:42 pm Edytowano plik - Nieznany
21 - December - 2012, 12:57 pm Edytowano plik - Nieznany
7 - January - 2013, 10:57 am Usunieto plik - Nieznany
7 - January - 2013, 10:57 am Usunieto plik - Nieznany
7 - January - 2013, 10:57 am Usunieto plik - Nieznany
7 - January - 2013, 10:57 am Usunieto plik - Nieznany
7 - January - 2013, 10:57 am Usunieto plik - Nieznany
7 - January - 2013, 10:58 am Usunieto plik - Nieznany
7 - January - 2013, 10:58 am Usunieto plik - Nieznany
7 - January - 2013, 10:58 am Usunieto plik - Nieznany
7 - January - 2013, 10:58 am Usunieto menu - Zamówienie Publiczne
7 - January - 2013, 11:01 am Dodano nowy plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn. do Status prawny
7 - January - 2013, 11:02 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
7 - January - 2013, 11:09 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
7 - January - 2013, 11:12 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
7 - January - 2013, 11:15 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
7 - January - 2013, 11:21 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
7 - January - 2013, 11:22 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
9 - January - 2013, 7:17 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
9 - January - 2013, 7:18 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
9 - January - 2013, 7:21 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
9 - January - 2013, 7:26 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
9 - January - 2013, 7:27 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
9 - January - 2013, 7:29 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
9 - January - 2013, 7:31 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
9 - January - 2013, 7:49 am Edytowano plik - Nieznany
9 - January - 2013, 11:13 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
6 - February - 2013, 6:59 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
6 - February - 2013, 7:00 am Edytowano plik - Nieznany
6 - February - 2013, 7:01 am Edytowano plik - Nieznany
6 - February - 2013, 7:03 am Edytowano plik - Nieznany
7 - February - 2013, 8:14 am Edytowano plik - Nieznany
7 - February - 2013, 8:19 am Edytowano plik - Nieznany
7 - February - 2013, 8:24 am Edytowano plik - Nieznany
18 - March - 2013, 6:36 am Edytowano plik - Nieznany
18 - March - 2013, 6:38 am Edytowano plik - Nieznany
27 - March - 2013, 11:45 am Edytowano plik - Nieznany
3 - April - 2013, 11:23 am Dodano nowy plik - Informacja o działalności za 2012 r. do Varia
3 - April - 2013, 11:24 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2012 r.
3 - April - 2013, 11:26 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2012 r.
18 - April - 2013, 11:28 am Usunieto plik - Nieznany
18 - April - 2013, 11:28 am Usunieto plik - Nieznany
18 - April - 2013, 11:36 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
18 - April - 2013, 11:46 am Edytowano plik - Nieznany
18 - April - 2013, 11:48 am Edytowano plik - Nieznany
18 - April - 2013, 11:51 am Edytowano plik - Nieznany
18 - April - 2013, 11:52 am Edytowano plik - Nieznany
18 - April - 2013, 11:57 am Edytowano plik - Nieznany
18 - April - 2013, 12:14 pm Edytowano plik - Nieznany
18 - April - 2013, 12:15 pm Edytowano plik - Nieznany
18 - April - 2013, 12:17 pm Edytowano plik - Nieznany
18 - April - 2013, 12:17 pm Edytowano plik - Nieznany
20 - May - 2013, 12:27 pm Edytowano plik - Nieznany
4 - June - 2013, 12:08 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
4 - June - 2013, 12:09 pm Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
4 - June - 2013, 12:14 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
4 - June - 2013, 12:19 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
4 - June - 2013, 12:20 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
4 - June - 2013, 12:22 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
10 - June - 2013, 7:18 am Edytowano plik - Nieznany
13 - June - 2013, 8:39 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
13 - June - 2013, 9:05 am Edytowano plik - Nieznany
13 - June - 2013, 9:06 am Usunieto plik - Nieznany
1 - August - 2013, 6:52 am Edytowano plik - Nieznany
1 - August - 2013, 6:53 am Edytowano plik - Nieznany
6 - August - 2013, 6:40 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
6 - August - 2013, 6:43 am Edytowano plik - Nieznany
6 - August - 2013, 6:48 am Edytowano plik - Nieznany
6 - August - 2013, 6:50 am Edytowano plik - Nieznany
6 - August - 2013, 6:52 am Edytowano plik - Nieznany
6 - August - 2013, 6:54 am Edytowano plik - Nieznany
22 - August - 2013, 8:29 am Edytowano plik - Nieznany
3 - September - 2013, 7:22 am Edytowano plik - Nieznany
18 - October - 2013, 10:11 am Edytowano plik - Nieznany
30 - October - 2013, 8:18 am Edytowano plik - Nieznany
6 - December - 2013, 11:35 am Usunieto plik - Nieznany
6 - December - 2013, 11:35 am Usunieto plik - Nieznany
6 - December - 2013, 11:35 am Usunieto plik - Nieznany
6 - December - 2013, 11:36 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
6 - December - 2013, 11:47 am Edytowano plik - Nieznany
6 - December - 2013, 11:47 am Usunieto plik - Nieznany
6 - December - 2013, 11:53 am Edytowano plik - Nieznany
6 - December - 2013, 11:54 am Edytowano plik - Nieznany
6 - December - 2013, 12:02 pm Edytowano plik - Nieznany
6 - December - 2013, 12:06 pm Edytowano plik - Nieznany
6 - December - 2013, 12:08 pm Edytowano plik - Nieznany
6 - December - 2013, 12:10 pm Edytowano plik - Nieznany
6 - December - 2013, 12:17 pm Edytowano plik - Nieznany
6 - December - 2013, 12:19 pm Edytowano plik - Nieznany
6 - December - 2013, 12:21 pm Edytowano plik - Nieznany
6 - December - 2013, 12:27 pm Edytowano plik - Nieznany
6 - December - 2013, 12:29 pm Edytowano plik - Nieznany
6 - December - 2013, 12:30 pm Edytowano plik - Nieznany
6 - December - 2013, 12:31 pm Edytowano plik - Nieznany
11 - December - 2013, 12:27 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
11 - December - 2013, 12:35 pm Edytowano plik - Nieznany
11 - December - 2013, 12:42 pm Edytowano plik - Nieznany
11 - December - 2013, 12:44 pm Edytowano plik - Nieznany
11 - December - 2013, 12:45 pm Edytowano plik - Nieznany
11 - December - 2013, 12:46 pm Edytowano plik - Nieznany
11 - December - 2013, 12:48 pm Edytowano plik - Nieznany
16 - December - 2013, 9:27 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
16 - December - 2013, 9:28 am Edytowano plik - Nieznany
16 - December - 2013, 9:28 am Edytowano plik - Nieznany
16 - December - 2013, 9:28 am Usunieto plik - Nieznany
16 - December - 2013, 9:28 am Usunieto plik - Nieznany
16 - December - 2013, 9:30 am Edytowano plik - Nieznany
16 - December - 2013, 9:30 am Edytowano plik - Nieznany
16 - December - 2013, 9:31 am Edytowano plik - Nieznany
16 - December - 2013, 9:31 am Edytowano plik - Nieznany
8 - January - 2014, 9:28 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
8 - January - 2014, 9:36 am Edytowano plik - Nieznany
8 - January - 2014, 9:42 am Edytowano plik - Nieznany
8 - January - 2014, 9:44 am Edytowano plik - Nieznany
8 - January - 2014, 9:50 am Edytowano plik - Nieznany
8 - January - 2014, 10:06 am Edytowano plik - Nieznany
8 - January - 2014, 10:43 am Edytowano plik - Nieznany
13 - January - 2014, 7:10 am Edytowano plik - Nieznany
21 - January - 2014, 10:35 am Usunieto plik - Nieznany
21 - January - 2014, 10:35 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
21 - January - 2014, 10:42 am Edytowano plik - Nieznany
21 - January - 2014, 1:05 pm Edytowano plik - Nieznany
21 - January - 2014, 1:06 pm Edytowano plik - Nieznany
27 - January - 2014, 9:53 am Edytowano plik - Nieznany
27 - January - 2014, 9:55 am Edytowano plik - Nieznany
27 - January - 2014, 12:14 pm Edytowano plik - Nieznany
4 - February - 2014, 8:51 am Edytowano plik - Nieznany
4 - February - 2014, 8:55 am Edytowano plik - Nieznany
6 - February - 2014, 11:34 am Edytowano plik - Redakcja strony
6 - February - 2014, 11:35 am Usunieto plik - Nieznany
6 - February - 2014, 11:37 am Edytowano plik - Wiceprezes
6 - February - 2014, 11:38 am Edytowano plik - Wiceprezes
6 - February - 2014, 11:39 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
6 - February - 2014, 11:40 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
6 - February - 2014, 11:42 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
6 - February - 2014, 11:46 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
6 - February - 2014, 11:51 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
6 - February - 2014, 11:52 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
6 - February - 2014, 11:52 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
6 - February - 2014, 11:52 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
6 - February - 2014, 11:55 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
6 - February - 2014, 12:18 pm Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
6 - February - 2014, 12:27 pm Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
6 - February - 2014, 12:28 pm Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
19 - February - 2014, 11:44 am Usunieto plik - Nieznany
20 - March - 2014, 2:10 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
20 - March - 2014, 2:11 pm Edytowano plik - Nieznany
20 - March - 2014, 2:12 pm Edytowano plik - Nieznany
20 - March - 2014, 2:12 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
20 - March - 2014, 2:13 pm Edytowano plik - Nieznany
20 - March - 2014, 2:13 pm Usunieto plik - Nieznany
20 - March - 2014, 2:22 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
20 - March - 2014, 2:22 pm Usunieto plik - Nieznany
20 - March - 2014, 2:40 pm Edytowano plik - Nieznany
20 - March - 2014, 2:41 pm Edytowano plik - Nieznany
20 - March - 2014, 2:54 pm Edytowano plik - Nieznany
31 - March - 2014, 12:22 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
31 - March - 2014, 12:24 pm Edytowano plik - Nieznany
31 - March - 2014, 12:24 pm Edytowano plik - Nieznany
31 - March - 2014, 12:24 pm Edytowano plik - Nieznany
31 - March - 2014, 12:31 pm Edytowano plik - Nieznany
31 - March - 2014, 12:31 pm Edytowano plik - Nieznany
31 - March - 2014, 12:33 pm Edytowano plik - Nieznany
31 - March - 2014, 12:37 pm Edytowano plik - Nieznany
21 - May - 2014, 8:30 am Dodano nowy plik - Informacja o działalności za 2013 r. do Varia
21 - May - 2014, 8:33 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2013 r.
21 - May - 2014, 8:34 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2013 r.
21 - May - 2014, 10:49 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2013 r.
21 - May - 2014, 10:50 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2013 r.
21 - May - 2014, 10:52 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2013 r.
23 - May - 2014, 11:47 am Edytowano plik - Nieznany
23 - May - 2014, 11:50 am Edytowano plik - Nieznany
6 - June - 2014, 10:48 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
6 - June - 2014, 10:52 am Edytowano plik - Nieznany
6 - June - 2014, 10:52 am Edytowano plik - Nieznany
13 - June - 2014, 10:02 am Edytowano plik - Nieznany
13 - June - 2014, 10:20 am Edytowano plik - Nieznany
13 - June - 2014, 10:22 am Edytowano plik - Nieznany
13 - June - 2014, 10:23 am Edytowano plik - Nieznany
27 - June - 2014, 9:36 am Edytowano plik - Nieznany
16 - July - 2014, 8:44 am Edytowano plik - Nieznany
23 - July - 2014, 7:04 am Edytowano plik - Biuro
23 - July - 2014, 7:05 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
4 - August - 2014, 8:09 am Edytowano plik - Nieznany
26 - August - 2014, 7:52 am Edytowano plik - Nieznany
18 - September - 2014, 11:28 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
18 - September - 2014, 11:34 am Edytowano plik - Nieznany
9 - October - 2014, 7:55 am Edytowano plik - Nieznany
16 - October - 2014, 10:19 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
16 - October - 2014, 10:19 am Edytowano plik - Nieznany
16 - October - 2014, 10:19 am Edytowano plik - Nieznany
16 - October - 2014, 10:25 am Edytowano plik - Nieznany
16 - October - 2014, 10:26 am Edytowano plik - Nieznany
16 - October - 2014, 10:28 am Edytowano plik - Nieznany
16 - October - 2014, 10:30 am Edytowano plik - Nieznany
16 - October - 2014, 10:33 am Edytowano plik - Nieznany
20 - October - 2014, 7:41 am Edytowano plik - Nieznany
27 - November - 2014, 12:28 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
27 - November - 2014, 12:31 pm Edytowano plik - Nieznany
27 - November - 2014, 12:33 pm Edytowano plik - Nieznany
27 - November - 2014, 12:36 pm Edytowano plik - Nieznany
1 - December - 2014, 8:55 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
1 - December - 2014, 8:57 am Edytowano plik - Nieznany
1 - December - 2014, 8:59 am Edytowano plik - Nieznany
1 - December - 2014, 9:32 am Edytowano plik - Nieznany
1 - December - 2014, 9:35 am Edytowano plik - Nieznany
1 - December - 2014, 9:36 am Edytowano plik - Nieznany
1 - December - 2014, 10:30 am Edytowano plik - Nieznany
5 - January - 2015, 12:07 pm Edytowano plik - Nieznany
5 - January - 2015, 12:27 pm Edytowano plik - Nieznany
5 - January - 2015, 12:30 pm Edytowano plik - Nieznany
5 - January - 2015, 12:31 pm Edytowano plik - Nieznany
7 - January - 2015, 8:28 am Edytowano plik - Nieznany
12 - January - 2015, 7:53 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
12 - January - 2015, 7:56 am Edytowano plik - Nieznany
12 - January - 2015, 7:56 am Usunieto plik - Nieznany
15 - January - 2015, 7:57 am Edytowano plik - Nieznany
15 - January - 2015, 7:57 am Edytowano plik - Nieznany
19 - January - 2015, 11:28 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
19 - January - 2015, 11:30 am Edytowano plik - Nieznany
19 - January - 2015, 11:30 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
19 - January - 2015, 11:30 am Edytowano plik - Nieznany
19 - January - 2015, 11:34 am Edytowano plik - Nieznany
19 - January - 2015, 11:35 am Edytowano plik - Nieznany
19 - January - 2015, 11:36 am Edytowano plik - Nieznany
19 - January - 2015, 11:41 am Edytowano plik - Nieznany
19 - January - 2015, 11:46 am Edytowano plik - Nieznany
19 - January - 2015, 11:48 am Edytowano plik - Nieznany
19 - January - 2015, 11:53 am Edytowano plik - Nieznany
19 - January - 2015, 11:55 am Edytowano plik - Nieznany
19 - January - 2015, 11:56 am Edytowano plik - Nieznany
19 - January - 2015, 11:57 am Edytowano plik - Nieznany
19 - January - 2015, 11:58 am Edytowano plik - Nieznany
29 - January - 2015, 9:30 am Edytowano plik - Nieznany
29 - January - 2015, 9:34 am Edytowano plik - Nieznany
5 - February - 2015, 12:05 pm Edytowano plik - Nieznany
5 - February - 2015, 12:07 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
5 - February - 2015, 12:10 pm Edytowano plik - Nieznany
5 - February - 2015, 12:12 pm Edytowano plik - Nieznany
3 - March - 2015, 10:02 am Edytowano plik - Nieznany
3 - March - 2015, 10:07 am Edytowano plik - Nieznany
9 - April - 2015, 9:54 am Edytowano plik - Nieznany
21 - April - 2015, 9:29 am Dodano nowy plik - Informacja o działalności za 2014 r. do Varia
21 - April - 2015, 9:30 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2014 r.
21 - April - 2015, 9:36 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2014 r.
21 - April - 2015, 9:47 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2014 r.
23 - April - 2015, 12:50 pm Edytowano plik - Nieznany
30 - April - 2015, 10:06 am Dodano nowe menu - Kontrole
30 - April - 2015, 10:12 am Dodano nowe menu - Zamówienia publiczne
30 - April - 2015, 10:18 am Edytowano plik - Nieznany
30 - April - 2015, 10:22 am Edytowano plik - Nieznany
4 - May - 2015, 7:42 am Zmieniono menu z O Biuletynie na O Biuletynie (12)
4 - May - 2015, 7:44 am Zmieniono menu z Adres i kontakt na Adres i kontakt (2)
4 - May - 2015, 7:44 am Zmieniono menu z O Biuletynie na O Biuletynie (1)
4 - May - 2015, 7:48 am Zmieniono menu z Kontrole na Kontrole (10)
4 - May - 2015, 7:48 am Zmieniono menu z Zamówienia publiczne na Zamówienia publiczne (11)
4 - May - 2015, 7:52 am Zmieniono menu z Zamówienia publiczne na Zamówienia publiczne (11)
4 - May - 2015, 7:52 am Zmieniono menu z Zamówienia publiczne na Zamówienia publiczne (11)
4 - May - 2015, 8:00 am Zmieniono menu z Kontrole na Kontrole (0)
4 - May - 2015, 8:01 am Zmieniono menu z Kontrole na Kontrole (10)
4 - May - 2015, 1:24 pm Zmieniono menu z Adres i kontakt na Adres i kontakt (0)
4 - May - 2015, 1:24 pm Zmieniono menu z Adres i kontakt na Adres i kontakt (2)
4 - May - 2015, 1:28 pm Zmieniono menu z Organizacja na Organizacja (-5)
4 - May - 2015, 1:30 pm Zmieniono menu z Organizacja na Organizacja (5)
4 - May - 2015, 1:30 pm Zmieniono menu z Kontrole na Kontrole (0)
4 - May - 2015, 1:46 pm Dodano nowy plik - Kontrola archiwum do Kontrole
4 - May - 2015, 1:49 pm Edytowano plik - Kontrola archiwum
4 - May - 2015, 1:51 pm Zmieniono menu z Kontrole na Kontrole (10)
4 - May - 2015, 2:04 pm Zmieniono menu z Ogłoszenia na Ogłoszenia (0)
4 - May - 2015, 2:08 pm Zmieniono menu z Ogłoszenia na Ogłoszenia (8)
5 - May - 2015, 7:08 am Dodano nowy plik - Nieznany do Zamówienia publiczne
5 - May - 2015, 7:09 am Edytowano plik - Nieznany
5 - May - 2015, 10:06 am Usunieto plik - Nieznany
5 - May - 2015, 10:57 am Edytowano plik - Nieznany
5 - May - 2015, 10:58 am Zmieniono menu z Adres i kontakt na Adres i kontakt (2)
5 - May - 2015, 10:58 am Zmieniono menu z Organizacja na Organizacja (5)
5 - May - 2015, 11:33 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
5 - May - 2015, 11:36 am Edytowano plik - Nieznany
5 - May - 2015, 11:36 am Edytowano plik - Nieznany
5 - May - 2015, 11:37 am Edytowano plik - Nieznany
5 - May - 2015, 11:55 am Edytowano plik - Nieznany
5 - May - 2015, 11:57 am Edytowano plik - Nieznany
5 - May - 2015, 11:59 am Edytowano plik - Nieznany
5 - May - 2015, 12:00 pm Edytowano plik - Nieznany
5 - May - 2015, 12:00 pm Edytowano plik - Nieznany
5 - May - 2015, 1:08 pm Edytowano plik - Nieznany
5 - May - 2015, 1:11 pm Edytowano plik - Nieznany
5 - May - 2015, 1:13 pm Edytowano plik - Nieznany
7 - May - 2015, 8:35 am Dodano nowy plik - Budżet na 2011r. do Varia
7 - May - 2015, 8:35 am Edytowano plik - Budżet na 2011r.
7 - May - 2015, 8:38 am Edytowano plik - Budżet na 2011r.
7 - May - 2015, 8:40 am Dodano nowy plik - Budżet na 2012r. do Varia
7 - May - 2015, 8:42 am Edytowano plik - Budżet na 2012r.
7 - May - 2015, 8:42 am Edytowano plik - Budżet na 2012r.
7 - May - 2015, 8:42 am Dodano nowy plik - Budżet na 2013r. do Varia
7 - May - 2015, 8:43 am Edytowano plik - Budżet na 2013r.
7 - May - 2015, 8:43 am Dodano nowy plik - Budżet na 2014r. do Varia
7 - May - 2015, 8:49 am Edytowano plik - Budżet na 2014r.
7 - May - 2015, 12:40 pm Edytowano plik - Kontrola archiwum
7 - May - 2015, 12:48 pm Edytowano plik - Kontrola archiwum
7 - May - 2015, 12:49 pm Edytowano plik - Kontrola archiwum
7 - May - 2015, 12:52 pm Edytowano plik - Kontrola archiwum
7 - May - 2015, 12:53 pm Dodano nowy plik - Kontrola NIK do Kontrole
7 - May - 2015, 1:00 pm Edytowano plik - Kontrola NIK
9 - June - 2015, 7:46 am Edytowano plik - Nieznany
16 - June - 2015, 10:35 am Edytowano plik - Nieznany
22 - June - 2015, 12:09 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
22 - June - 2015, 12:10 pm Edytowano plik - Nieznany
22 - June - 2015, 12:17 pm Zmieniono menu z Ogłoszenia na Ogłoszenia (8)
22 - June - 2015, 12:23 pm Edytowano plik - Nieznany
22 - June - 2015, 12:33 pm Edytowano plik - Nieznany
18 - August - 2015, 1:45 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
18 - August - 2015, 1:47 pm Dodano nowy plik - Budżet na 2015r. do Varia
18 - August - 2015, 1:53 pm Edytowano plik - Budżet na 2015r.
25 - August - 2015, 9:40 am Edytowano plik - Nieznany
25 - August - 2015, 11:29 am Edytowano plik - Budżet na 2015r.
3 - September - 2015, 9:36 am Dodano nowy plik - Kontrola ZUS do Kontrole
3 - September - 2015, 9:41 am Edytowano plik - Kontrola ZUS
3 - September - 2015, 9:43 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
3 - September - 2015, 9:59 am Edytowano plik - Nieznany
3 - September - 2015, 10:01 am Edytowano plik - Nieznany
3 - September - 2015, 10:03 am Edytowano plik - Biuro
3 - September - 2015, 10:04 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
8 - September - 2015, 12:18 pm Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
8 - September - 2015, 12:19 pm Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
14 - September - 2015, 8:44 am Edytowano plik - Nieznany
14 - September - 2015, 8:48 am Edytowano plik - Nieznany
14 - September - 2015, 8:54 am Edytowano plik - Nieznany
5 - October - 2015, 12:31 pm Edytowano plik - Biuro
5 - October - 2015, 12:32 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
5 - October - 2015, 12:34 pm Edytowano plik - Nieznany
5 - October - 2015, 12:35 pm Edytowano plik - Nieznany
13 - October - 2015, 2:45 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
13 - October - 2015, 2:45 pm Edytowano plik - Nieznany
13 - October - 2015, 2:51 pm Edytowano plik - Nieznany
13 - October - 2015, 2:54 pm Edytowano plik - Nieznany
13 - October - 2015, 2:55 pm Edytowano plik - Nieznany
13 - October - 2015, 2:57 pm Edytowano plik - Nieznany
13 - October - 2015, 2:58 pm Edytowano plik - Nieznany
29 - October - 2015, 8:38 am Edytowano plik - Nieznany
9 - November - 2015, 9:33 am Edytowano plik - Nieznany
12 - November - 2015, 8:25 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
12 - November - 2015, 8:26 am Edytowano plik - Nieznany
12 - November - 2015, 8:29 am Edytowano plik - Nieznany
7 - December - 2015, 9:45 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
7 - December - 2015, 9:48 am Edytowano plik - Nieznany
7 - December - 2015, 9:51 am Edytowano plik - Nieznany
7 - December - 2015, 9:51 am Edytowano plik - Nieznany
7 - December - 2015, 9:52 am Edytowano plik - Nieznany
7 - December - 2015, 9:57 am Edytowano plik - Nieznany
7 - December - 2015, 9:58 am Edytowano plik - Nieznany
11 - January - 2016, 8:06 am Edytowano plik - Nieznany
11 - January - 2016, 8:19 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
11 - January - 2016, 8:19 am Edytowano plik - Nieznany
11 - January - 2016, 8:21 am Edytowano plik - Nieznany
21 - January - 2016, 8:32 am Dodano nowe menu - Petycje
8 - February - 2016, 6:55 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
8 - February - 2016, 7:10 am Edytowano plik - Nieznany
8 - February - 2016, 7:12 am Edytowano plik - Nieznany
8 - February - 2016, 8:17 am Edytowano plik - Nieznany
8 - February - 2016, 8:22 am Edytowano plik - Nieznany
11 - February - 2016, 9:26 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
11 - February - 2016, 9:26 am Edytowano plik - Nieznany
11 - February - 2016, 9:32 am Edytowano plik - Nieznany
11 - February - 2016, 9:33 am Edytowano plik - Nieznany
11 - February - 2016, 9:33 am Edytowano plik - Nieznany
11 - February - 2016, 9:35 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
11 - February - 2016, 9:35 am Edytowano plik - Nieznany
11 - February - 2016, 9:37 am Edytowano plik - Nieznany
11 - February - 2016, 9:41 am Edytowano plik - Nieznany
7 - March - 2016, 8:29 am Edytowano plik - Nieznany
29 - March - 2016, 8:27 am Usunieto plik - Nieznany
29 - March - 2016, 8:30 am Edytowano plik - Nieznany
4 - April - 2016, 9:13 am Edytowano plik - Nieznany
18 - April - 2016, 11:34 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
18 - April - 2016, 11:43 am Edytowano plik - Nieznany
21 - April - 2016, 7:35 am Edytowano plik - Nieznany
21 - April - 2016, 9:42 am Dodano nowy plik - Informacja o działalności za 2015 r. do Varia
21 - April - 2016, 10:15 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2015 r.
21 - April - 2016, 10:17 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2015 r.
10 - May - 2016, 9:53 am Edytowano plik - Nieznany
17 - May - 2016, 1:01 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
17 - May - 2016, 1:05 pm Edytowano plik - Nieznany
17 - May - 2016, 1:08 pm Edytowano plik - Nieznany
17 - May - 2016, 1:10 pm Edytowano plik - Nieznany
17 - May - 2016, 1:32 pm Edytowano plik - Nieznany
10 - June - 2016, 1:27 pm Edytowano plik - Nieznany
14 - June - 2016, 1:31 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
11 - July - 2016, 7:15 am Edytowano plik - Nieznany
29 - August - 2016, 10:06 am Edytowano plik - Nieznany
16 - September - 2016, 10:04 am Edytowano plik - Nieznany
3 - October - 2016, 9:53 am Edytowano plik - Nieznany
17 - October - 2016, 10:31 am Edytowano plik - Nieznany
8 - November - 2016, 1:39 pm Edytowano plik - Nieznany
5 - December - 2016, 10:45 am Edytowano plik - Nieznany
22 - December - 2016, 9:48 am Edytowano plik - Nieznany
22 - December - 2016, 9:51 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
22 - December - 2016, 9:55 am Edytowano plik - Nieznany
3 - January - 2017, 10:44 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
3 - January - 2017, 10:54 am Edytowano plik - Nieznany
3 - January - 2017, 11:00 am Edytowano plik - Nieznany
3 - January - 2017, 11:01 am Edytowano plik - Nieznany
19 - January - 2017, 9:31 am Edytowano plik - Nieznany
19 - January - 2017, 9:32 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
19 - January - 2017, 9:33 am Edytowano plik - Nieznany
19 - January - 2017, 9:42 am Edytowano plik - Nieznany
19 - January - 2017, 9:43 am Edytowano plik - Nieznany
4 - April - 2017, 9:00 am Dodano nowy plik - Informacja o działalności za 2016 r. do Varia
4 - April - 2017, 9:01 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2016 r.
4 - April - 2017, 9:09 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2016 r.
4 - April - 2017, 9:10 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2016 r.
4 - April - 2017, 9:11 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2016 r.
13 - April - 2017, 7:11 am Edytowano plik - Kontrola NIK
13 - April - 2017, 7:16 am Edytowano plik - Kontrola NIK
13 - April - 2017, 7:17 am Edytowano plik - Kontrola NIK
13 - April - 2017, 7:19 am Edytowano plik - Kontrola NIK
13 - April - 2017, 7:22 am Edytowano plik - Kontrola NIK
13 - April - 2017, 9:17 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2016 r.
13 - June - 2017, 7:16 am Dodano nowy plik - Budżet na 2016r. do Varia
13 - June - 2017, 7:17 am Edytowano plik - Budżet na 2016r.
13 - June - 2017, 7:18 am Dodano nowy plik - Budżet na 2017r. do Varia
13 - June - 2017, 7:19 am Edytowano plik - Budżet na 2017r.
13 - June - 2017, 9:57 am Dodano nowy plik - Nieznany do Status prawny
13 - June - 2017, 10:04 am Edytowano plik - Nieznany
13 - June - 2017, 10:13 am Dodano nowy plik - Zasady wynagr. - tekst jedn. do Status prawny
13 - June - 2017, 10:23 am Edytowano plik - Zasady wynagr. - tekst jedn.
13 - June - 2017, 10:24 am Usunieto plik - Nieznany
13 - June - 2017, 10:41 am Edytowano plik - Biuro
13 - June - 2017, 10:42 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
17 - November - 2017, 10:53 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
17 - November - 2017, 10:54 am Edytowano plik - Nieznany
17 - November - 2017, 10:54 am Edytowano plik - Nieznany
17 - November - 2017, 11:05 am Edytowano plik - Nieznany
28 - November - 2017, 3:41 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
28 - November - 2017, 3:41 pm Edytowano plik - Nieznany
28 - November - 2017, 3:43 pm Edytowano plik - Nieznany
21 - December - 2017, 6:11 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
21 - December - 2017, 6:12 am Edytowano plik - Nieznany
21 - December - 2017, 6:13 am Edytowano plik - Nieznany
21 - December - 2017, 6:21 am Edytowano plik - Nieznany
22 - December - 2017, 11:30 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
22 - December - 2017, 11:33 am Edytowano plik - Nieznany
22 - December - 2017, 11:34 am Edytowano plik - Nieznany
15 - February - 2018, 10:38 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
15 - February - 2018, 10:40 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
15 - February - 2018, 10:50 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
15 - February - 2018, 10:51 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
15 - February - 2018, 10:54 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
9 - April - 2018, 12:45 pm Dodano nowy plik - Informacja o działalności za 2017 r. do Varia
9 - April - 2018, 12:45 pm Edytowano plik - Informacja o działalności za 2017 r.
9 - April - 2018, 12:46 pm Edytowano plik - Informacja o działalności za 2017 r.
9 - April - 2018, 12:48 pm Edytowano plik - Informacja o działalności za 2017 r.
9 - April - 2018, 12:50 pm Edytowano plik - Informacja o działalności za 2017 r.
17 - April - 2018, 7:19 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
17 - April - 2018, 9:23 am Usunieto plik - Nieznany
17 - April - 2018, 9:24 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
17 - April - 2018, 9:24 am Edytowano plik - Nieznany
17 - April - 2018, 9:25 am Edytowano plik - Nieznany
17 - April - 2018, 9:26 am Edytowano plik - Nieznany
17 - April - 2018, 9:45 am Edytowano plik - Nieznany
17 - April - 2018, 9:47 am Edytowano plik - Nieznany
17 - April - 2018, 9:47 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
17 - April - 2018, 9:47 am Edytowano plik - Nieznany
17 - April - 2018, 9:47 am Edytowano plik - Nieznany
17 - April - 2018, 9:49 am Edytowano plik - Nieznany
17 - April - 2018, 9:51 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
17 - April - 2018, 9:51 am Edytowano plik - Biuro
17 - April - 2018, 9:52 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
17 - April - 2018, 11:02 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
18 - April - 2018, 2:23 pm Edytowano plik - Organizacja
26 - April - 2018, 9:55 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
26 - April - 2018, 9:56 am Edytowano plik - Nieznany
26 - April - 2018, 9:56 am Edytowano plik - Nieznany
26 - April - 2018, 9:59 am Edytowano plik - Nieznany
26 - April - 2018, 9:59 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
26 - April - 2018, 10:01 am Edytowano plik - Nieznany
30 - April - 2018, 8:05 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
30 - April - 2018, 8:05 am Edytowano plik - Nieznany
30 - April - 2018, 8:06 am Edytowano plik - Nieznany
30 - April - 2018, 8:07 am Edytowano plik - Nieznany
2 - May - 2018, 2:50 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
7 - May - 2018, 9:29 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
7 - May - 2018, 9:30 am Edytowano plik - Nieznany
7 - May - 2018, 9:30 am Edytowano plik - Nieznany
7 - May - 2018, 9:32 am Edytowano plik - Nieznany
7 - May - 2018, 9:32 am Edytowano plik - Nieznany
7 - May - 2018, 9:46 am Dodano nowy plik - Kwestionariusz osobowy do Ogłoszenia
7 - May - 2018, 9:46 am Edytowano plik - Kwestionariusz osobowy
7 - May - 2018, 9:46 am Edytowano plik - Nieznany
7 - May - 2018, 9:49 am Edytowano plik - Kwestionariusz osobowy
7 - May - 2018, 9:49 am Edytowano plik - Kwestionariusz osobowy
24 - May - 2018, 2:01 pm Dodano nowe menu - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
24 - May - 2018, 2:01 pm Zmieniono menu z Inspektor Ochrony Danych Osobowych na Inspektor Ochrony Danych Osobowych (13)
24 - May - 2018, 2:01 pm Zmieniono menu z Inspektor Ochrony Danych Osobowych na Inspektor Ochrony Danych Osobowych (13)
24 - May - 2018, 2:01 pm Zmieniono menu z Inspektor Ochrony Danych Osobowych na Inspektor Ochrony Danych Osobowych (13)
24 - May - 2018, 2:02 pm Dodano nowy plik - Kontakt do Inspektor Ochrony Danych Osobowych
24 - May - 2018, 2:02 pm Edytowano plik - Kontakt
24 - May - 2018, 2:03 pm Edytowano plik - Kontakt
11 - June - 2018, 8:42 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
11 - June - 2018, 8:42 am Edytowano plik - Nieznany
11 - June - 2018, 8:43 am Edytowano plik - Nieznany
11 - June - 2018, 8:44 am Edytowano plik - Nieznany
19 - July - 2018, 1:16 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
19 - July - 2018, 1:16 pm Edytowano plik - Nieznany
19 - July - 2018, 1:17 pm Edytowano plik - Nieznany
19 - July - 2018, 1:17 pm Edytowano plik - Nieznany
19 - July - 2018, 1:21 pm Edytowano plik - Nieznany
19 - July - 2018, 1:21 pm Edytowano plik - Nieznany
19 - July - 2018, 1:23 pm Edytowano plik - Nieznany
25 - July - 2018, 9:13 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
25 - July - 2018, 9:13 am Edytowano plik - Nieznany
25 - July - 2018, 9:13 am Edytowano plik - Nieznany
25 - July - 2018, 9:13 am Edytowano plik - Nieznany
25 - July - 2018, 9:17 am Edytowano plik - Nieznany
25 - July - 2018, 9:18 am Edytowano plik - Nieznany
6 - August - 2018, 10:39 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
6 - August - 2018, 12:10 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
28 - August - 2018, 10:36 am Edytowano plik - Nieznany
28 - August - 2018, 10:36 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
28 - August - 2018, 10:37 am Edytowano plik - Nieznany
28 - August - 2018, 10:37 am Edytowano plik - Nieznany
28 - August - 2018, 10:47 am Edytowano plik - Nieznany
28 - August - 2018, 10:47 am Edytowano plik - Nieznany
28 - August - 2018, 10:47 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
28 - August - 2018, 10:48 am Edytowano plik - Nieznany
28 - August - 2018, 10:48 am Edytowano plik - Nieznany
28 - August - 2018, 10:49 am Edytowano plik - Nieznany
28 - August - 2018, 10:49 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
28 - August - 2018, 10:49 am Edytowano plik - Nieznany
28 - August - 2018, 10:50 am Edytowano plik - Nieznany
28 - August - 2018, 10:50 am Edytowano plik - Nieznany
28 - August - 2018, 10:53 am Edytowano plik - Nieznany
28 - August - 2018, 10:53 am Edytowano plik - Nieznany
31 - August - 2018, 10:58 am Edytowano plik - Nieznany
31 - August - 2018, 10:58 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
31 - August - 2018, 10:58 am Edytowano plik - Nieznany
31 - August - 2018, 10:59 am Edytowano plik - Nieznany
31 - August - 2018, 10:59 am Edytowano plik - Nieznany
19 - September - 2018, 10:04 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
19 - September - 2018, 10:05 am Edytowano plik - Nieznany
19 - September - 2018, 10:05 am Edytowano plik - Nieznany
19 - September - 2018, 10:06 am Edytowano plik - Nieznany
19 - September - 2018, 10:06 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
19 - September - 2018, 10:06 am Edytowano plik - Nieznany
19 - September - 2018, 10:06 am Edytowano plik - Nieznany
19 - September - 2018, 10:07 am Edytowano plik - Nieznany
25 - September - 2018, 9:19 am Edytowano plik - Nieznany
25 - September - 2018, 9:19 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
25 - September - 2018, 9:20 am Edytowano plik - Nieznany
25 - September - 2018, 9:20 am Edytowano plik - Nieznany
25 - September - 2018, 9:21 am Edytowano plik - Nieznany
26 - September - 2018, 10:59 am Edytowano plik - Nieznany
26 - September - 2018, 10:59 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
26 - September - 2018, 10:59 am Edytowano plik - Nieznany
26 - September - 2018, 11:00 am Edytowano plik - Nieznany
26 - September - 2018, 11:01 am Edytowano plik - Nieznany
26 - September - 2018, 11:02 am Edytowano plik - Nieznany
3 - October - 2018, 2:57 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
2 - November - 2018, 10:11 am Edytowano plik - Przyjęcia interesantów
2 - November - 2018, 10:24 am Zmieniono menu z Adres i kontakt na Adres i kontakt (2)
2 - November - 2018, 10:24 am Zmieniono menu z Status prawny na Status prawny (3)
2 - November - 2018, 10:24 am Zmieniono menu z Status prawny na Status prawny (3)
2 - November - 2018, 10:25 am Zmieniono menu z Adres i kontakt na Adres i kontakt (2)
2 - November - 2018, 10:53 am Edytowano plik - Siedziba
2 - November - 2018, 10:57 am Zmieniono menu z O Biuletynie na O Biuletynie (1)
5 - November - 2018, 7:04 am Zmieniono menu z Adres i kontakt na Adres i kontakt (2)
5 - November - 2018, 7:04 am Zmieniono menu z Adres i kontakt na Adres i kontakt (2)
5 - November - 2018, 7:07 am Edytowano plik - Przyjęcia interesantów
5 - November - 2018, 7:11 am Edytowano plik - Przyjęcia interesantów
5 - November - 2018, 10:05 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
5 - November - 2018, 10:06 am Edytowano plik - Nieznany
5 - November - 2018, 10:06 am Edytowano plik - Nieznany
5 - November - 2018, 10:08 am Edytowano plik - Nieznany
16 - November - 2018, 9:29 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
16 - November - 2018, 9:30 am Edytowano plik - Nieznany
16 - November - 2018, 9:30 am Edytowano plik - Nieznany
16 - November - 2018, 9:31 am Edytowano plik - Nieznany
23 - November - 2018, 10:10 am Edytowano plik - Nieznany
23 - November - 2018, 10:10 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
23 - November - 2018, 10:11 am Edytowano plik - Nieznany
23 - November - 2018, 10:12 am Edytowano plik - Nieznany
23 - November - 2018, 10:12 am Edytowano plik - Nieznany
27 - November - 2018, 1:15 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
27 - November - 2018, 1:16 pm Edytowano plik - Nieznany
27 - November - 2018, 1:16 pm Edytowano plik - Nieznany
27 - November - 2018, 1:17 pm Edytowano plik - Nieznany
30 - November - 2018, 1:00 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
30 - November - 2018, 1:00 pm Edytowano plik - Nieznany
30 - November - 2018, 1:01 pm Edytowano plik - Nieznany
30 - November - 2018, 1:02 pm Edytowano plik - Nieznany
19 - December - 2018, 1:41 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
19 - December - 2018, 1:42 pm Edytowano plik - Nieznany
19 - December - 2018, 1:43 pm Edytowano plik - Nieznany
19 - December - 2018, 1:43 pm Edytowano plik - Nieznany
21 - December - 2018, 9:59 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
21 - December - 2018, 10:07 am Edytowano plik - Nieznany
21 - December - 2018, 10:08 am Edytowano plik - Nieznany
21 - December - 2018, 10:08 am Edytowano plik - Nieznany
8 - January - 2019, 11:41 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
8 - January - 2019, 11:41 am Edytowano plik - Nieznany
8 - January - 2019, 11:42 am Edytowano plik - Nieznany
8 - January - 2019, 11:43 am Edytowano plik - Nieznany
14 - January - 2019, 9:25 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
14 - January - 2019, 9:26 am Edytowano plik - Nieznany
14 - January - 2019, 9:27 am Edytowano plik - Nieznany
14 - January - 2019, 9:30 am Edytowano plik - Nieznany
5 - February - 2019, 11:33 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
5 - February - 2019, 11:34 am Edytowano plik - Regulamin organizacyjny - tekst jedn.
7 - February - 2019, 10:22 am Edytowano plik - Nieznany
7 - February - 2019, 10:22 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
7 - February - 2019, 10:23 am Edytowano plik - Nieznany
7 - February - 2019, 10:23 am Edytowano plik - Nieznany
7 - February - 2019, 10:24 am Edytowano plik - Nieznany
13 - February - 2019, 12:19 pm Edytowano plik - Biuro
13 - February - 2019, 12:20 pm Edytowano plik - Stan zatrudnienia
1 - March - 2019, 12:07 pm Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
1 - March - 2019, 12:07 pm Edytowano plik - Nieznany
1 - March - 2019, 12:08 pm Edytowano plik - Nieznany
1 - March - 2019, 12:08 pm Edytowano plik - Nieznany
1 - March - 2019, 12:09 pm Edytowano plik - Nieznany
1 - March - 2019, 12:09 pm Edytowano plik - Nieznany
1 - March - 2019, 12:09 pm Edytowano plik - Nieznany
1 - March - 2019, 12:10 pm Edytowano plik - Nieznany
11 - March - 2019, 9:27 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
11 - March - 2019, 9:28 am Edytowano plik - Nieznany
11 - March - 2019, 9:28 am Edytowano plik - Nieznany
11 - March - 2019, 9:30 am Edytowano plik - Nieznany
13 - March - 2019, 12:46 pm Dodano nowy plik - Budżet na 2018 r. do Varia
13 - March - 2019, 12:46 pm Edytowano plik - Budżet na 2018 r.
13 - March - 2019, 12:47 pm Edytowano plik - Budżet na 2017r.
13 - March - 2019, 12:52 pm Edytowano plik - Budżet na 2018 r.
20 - March - 2019, 9:20 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
20 - March - 2019, 9:21 am Edytowano plik - Nieznany
20 - March - 2019, 9:21 am Edytowano plik - Nieznany
20 - March - 2019, 9:22 am Edytowano plik - Nieznany
20 - March - 2019, 9:24 am Edytowano plik - Nieznany
20 - March - 2019, 9:26 am Edytowano plik - Nieznany
20 - March - 2019, 9:26 am Edytowano plik - Nieznany
20 - March - 2019, 9:27 am Edytowano plik - Nieznany
20 - March - 2019, 9:29 am Edytowano plik - Nieznany
20 - March - 2019, 9:30 am Edytowano plik - Nieznany
20 - March - 2019, 9:31 am Edytowano plik - Nieznany
20 - March - 2019, 9:34 am Edytowano plik - Nieznany
20 - March - 2019, 9:37 am Edytowano plik - Nieznany
20 - March - 2019, 9:38 am Edytowano plik - Nieznany
1 - April - 2019, 9:43 am Edytowano plik - Kontrola archiwum
1 - April - 2019, 9:45 am Edytowano plik - Kontrola archiwum
1 - April - 2019, 9:48 am Edytowano plik - Kontrola archiwum
1 - April - 2019, 9:50 am Edytowano plik - Kontrola archiwum
1 - April - 2019, 9:56 am Edytowano plik - Kontrola archiwum
1 - April - 2019, 9:56 am Edytowano plik - Kontrola NIK
1 - April - 2019, 9:58 am Edytowano plik - Kontrola archiwum
1 - April - 2019, 10:02 am Edytowano plik - Kontrola archiwum
1 - April - 2019, 10:04 am Edytowano plik - Kontrola archiwum
1 - April - 2019, 10:06 am Edytowano plik - Kontrola archiwum
1 - April - 2019, 10:07 am Edytowano plik - Kontrola archiwum
1 - April - 2019, 10:09 am Edytowano plik - Kontrola archiwum
1 - April - 2019, 1:20 pm Dodano nowy plik - Informacja o działalności za 2018 r. do Varia
1 - April - 2019, 1:22 pm Edytowano plik - Informacja o działalności za 2018 r.
11 - April - 2019, 9:49 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
11 - April - 2019, 9:49 am Edytowano plik - Nieznany
11 - April - 2019, 9:50 am Edytowano plik - Nieznany
11 - April - 2019, 9:51 am Edytowano plik - Nieznany
12 - April - 2019, 10:14 am Edytowano plik - Budżet na 2018 r.
12 - April - 2019, 10:17 am Edytowano plik - Informacja o działalności za 2018 r.
12 - April - 2019, 10:20 am Edytowano plik - Budżet na 2018 r.
19 - April - 2019, 9:06 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
19 - April - 2019, 9:06 am Edytowano plik - Nieznany
19 - April - 2019, 9:06 am Edytowano plik - Nieznany
19 - April - 2019, 9:07 am Edytowano plik - Nieznany
26 - April - 2019, 11:37 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
26 - April - 2019, 11:37 am Edytowano plik - Nieznany
26 - April - 2019, 11:38 am Edytowano plik - Nieznany
26 - April - 2019, 11:38 am Edytowano plik - Nieznany
21 - May - 2019, 9:21 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
21 - May - 2019, 9:22 am Edytowano plik - Nieznany
21 - May - 2019, 9:22 am Edytowano plik - Nieznany
21 - May - 2019, 9:24 am Edytowano plik - Nieznany
17 - June - 2019, 10:28 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
17 - June - 2019, 10:28 am Dodano nowy plik - Nieznany do Ogłoszenia
17 - June - 2019, 10:29 am Edytowano plik - Nieznany
17 - June - 2019, 10:29 am Edytowano plik - Nieznany
17 - June - 2019, 10:29 am Edytowano plik - Nieznany
17 - June - 2019, 10:30 am Edytowano plik - Nieznany
17 - June - 2019, 10:32 am Edytowano plik - Nieznany
19 - June - 2019, 10:59 am Dodano nowy plik - Budowa kładki w ciągu ul. Trawowa-Francuska do Ogłoszenia
19 - June - 2019, 10:59 am Edytowano plik - Budowa kładki w ciągu ul. Trawowa-Francuska
19 - June - 2019, 10:59 am Edytowano plik - Nieznany
19 - June - 2019, 11:00 am Edytowano plik - Budowa kładki w ciągu ul. Trawowa-Francuska
19 - June - 2019, 11:01 am Edytowano plik - Budowa kładki w ciągu ul. Trawowa-Francuska
9 - July - 2019, 12:01 pm Usunieto plik - Nieznany
9 - July - 2019, 12:01 pm Usunieto plik - Nieznany
9 - July - 2019, 12:01 pm Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:50 am Edytowano plik - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
11 - July - 2019, 8:51 am Edytowano plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:51 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:51 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:51 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:52 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:52 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:52 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:52 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:52 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:52 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:52 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:52 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:52 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:53 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:53 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:53 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:53 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:53 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:53 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:53 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:53 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:53 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:53 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:54 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:54 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:54 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:54 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:54 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:54 am Edytowano plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:55 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:55 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:55 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:55 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:55 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:56 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:56 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:56 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:56 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:56 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:56 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:56 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:57 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:57 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:57 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:57 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:58 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:58 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:58 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:58 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:58 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:58 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:59 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:59 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:59 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:59 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:59 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:59 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:59 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:59 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 8:59 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 9:00 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 9:00 am Usunieto plik - Nieznany
11 - July - 2019, 9:00 am Edytowano plik - Siedziba
11 - July - 2019, 9:00 am Edytowano plik - Przyjęcia interesantów
11 - July - 2019, 9:01 am Edytowano plik - Nieznany
11 - July - 2019, 9:01 am Usunieto plik - Nieznany
19 - July - 2019, 9:30 am Dodano nowy plik - Stacja bazowa tel. kom. - Wińsko do Ogłoszenia
19 - July - 2019, 9:31 am Edytowano plik - Stacja bazowa tel. kom. - Wińsko
19 - July - 2019, 9:31 am Edytowano plik - Budowa kładki w ciągu ul. Trawowa-Francuska
19 - July - 2019, 9:32 am Edytowano plik - Stacja bazowa tel. kom. - Wińsko
19 - July - 2019, 9:32 am Edytowano plik - Stacja bazowa tel. kom. - Wińsko
29 - July - 2019, 11:10 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
29 - July - 2019, 11:11 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
6 - August - 2019, 9:27 am Dodano nowy plik - Przebudowa lini elektroenergetycznej Oleśnica-Czechnica do Ogłoszenia
6 - August - 2019, 9:28 am Edytowano plik - Przebudowa lini elektroenergetycznej Oleśnica-Czechnica
6 - August - 2019, 9:28 am Edytowano plik - Stacja bazowa tel. kom. - Wińsko
6 - August - 2019, 9:29 am Edytowano plik - Przebudowa lini elektroenergetycznej Oleśnica-Czechnica
7 - August - 2019, 9:15 am Dodano nowy plik - Zawiadomienie o wydaniu postanowienia z dnia 3 lipca 2019 r. do Ogłoszenia
7 - August - 2019, 9:16 am Edytowano plik - Zawiadomienie o wydaniu postanowienia z dnia 3 lipca 2019 r.
7 - August - 2019, 9:16 am Edytowano plik - Przebudowa lini elektroenergetycznej Oleśnica-Czechnica
7 - August - 2019, 9:17 am Edytowano plik - Zawiadomienie o wydaniu postanowienia z dnia 3 lipca 2019 r.
9 - August - 2019, 9:47 am Dodano nowy plik - Modernizacja gazociągu relacji Jelcz - Nieciszów do Ogłoszenia
9 - August - 2019, 9:47 am Edytowano plik - Modernizacja gazociągu relacji Jelcz - Nieciszów
9 - August - 2019, 9:48 am Edytowano plik - Przebudowa lini elektroenergetycznej Oleśnica-Czechnica
9 - August - 2019, 9:49 am Edytowano plik - Modernizacja gazociągu relacji Jelcz - Nieciszów
23 - August - 2019, 12:23 pm Dodano nowy plik - Rozbudowa fermy trzody chlewnej - Miodary do Ogłoszenia
23 - August - 2019, 12:24 pm Edytowano plik - Rozbudowa fermy trzody chlewnej - Miodary
23 - August - 2019, 12:24 pm Edytowano plik - Budowa kładki w ciągu ul. Trawowa-Francuska
23 - August - 2019, 12:25 pm Edytowano plik - Rozbudowa fermy trzody chlewnej - Miodary
30 - September - 2019, 9:27 am Dodano nowy plik - Stacja bazowa tel. komórkowej - Potasznia - Milicz do Ogłoszenia
30 - September - 2019, 9:28 am Edytowano plik - Stacja bazowa tel. komórkowej - Potasznia - Milicz
30 - September - 2019, 9:28 am Edytowano plik - Rozbudowa fermy trzody chlewnej - Miodary
30 - September - 2019, 9:29 am Edytowano plik - Stacja bazowa tel. komórkowej - Potasznia - Milicz
30 - September - 2019, 9:29 am Edytowano plik - Stacja bazowa tel. komórkowej - Potasznia - Milicz
30 - September - 2019, 9:30 am Edytowano plik - Stacja bazowa tel. komórkowej - Potasznia - Milicz
8 - October - 2019, 1:18 pm Dodano nowy plik - Zaw. o przekazaniu skargi - gazociąg Jelcz-Nieciszów do Ogłoszenia
8 - October - 2019, 1:19 pm Edytowano plik - Zaw. o przekazaniu skargi - gazociąg Jelcz-Nieciszów
8 - October - 2019, 1:19 pm Edytowano plik - Zaw. o przekazaniu skargi - gazociąg Jelcz-Nieciszów
8 - October - 2019, 1:19 pm Edytowano plik - Zaw. o przekazaniu skargi - gazociąg Jelcz-Nieciszów
8 - October - 2019, 1:20 pm Edytowano plik - Zawiadomienie o wydaniu postanowienia z dnia 3 lipca 2019 r.
8 - October - 2019, 1:21 pm Edytowano plik - Zaw. o przekazaniu skargi - gazociąg Jelcz-Nieciszów
10 - October - 2019, 9:33 am Dodano nowy plik - Odwołanie - Stacja bazowa tel. komórk. Iwiny do Ogłoszenia
10 - October - 2019, 9:33 am Edytowano plik - Odwołanie - Stacja bazowa tel. komórk. Iwiny
10 - October - 2019, 9:34 am Edytowano plik - Stacja bazowa tel. kom. - Wińsko
10 - October - 2019, 9:35 am Edytowano plik - Odwołanie - Stacja bazowa tel. komórk. Iwiny
11 - October - 2019, 11:08 am Dodano nowy plik - Zaw. o wyd dec. o war. zabudowy - Wrocław Kościerzyńska do Ogłoszenia
11 - October - 2019, 11:09 am Edytowano plik - Zaw. o wyd dec. o war. zabudowy - Wrocław Kościerzyńska
11 - October - 2019, 11:09 am Edytowano plik - Budowa kładki w ciągu ul. Trawowa-Francuska
11 - October - 2019, 11:10 am Edytowano plik - Zaw. o wyd dec. o war. zabudowy - Wrocław Kościerzyńska
4 - November - 2019, 12:57 pm Dodano nowy plik - Budynki mieszkalne wielorodzinne - ul. Pilczycka do Ogłoszenia
4 - November - 2019, 12:58 pm Edytowano plik - Budynki mieszkalne wielorodzinne - ul. Pilczycka
4 - November - 2019, 12:58 pm Edytowano plik - Zaw. o wyd dec. o war. zabudowy - Wrocław Kościerzyńska
4 - November - 2019, 12:59 pm Edytowano plik - Budynki mieszkalne wielorodzinne - ul. Pilczycka
13 - November - 2019, 10:26 am Dodano nowy plik - Budowa stacji tel. kom. Krzelów gm. Wińsko - zaw. post. do Ogłoszenia
13 - November - 2019, 10:27 am Edytowano plik - Budowa stacji tel. kom. Krzelów gm. Wińsko - zaw. post.
13 - November - 2019, 10:28 am Edytowano plik - Budowa stacji tel. kom. Krzelów gm. Wińsko - zaw. post.
13 - November - 2019, 10:28 am Edytowano plik - Zawiadomienie o wydaniu postanowienia z dnia 3 lipca 2019 r.
13 - November - 2019, 10:28 am Edytowano plik - Budowa stacji tel. kom. Krzelów gm. Wińsko - zaw. post.
13 - November - 2019, 10:29 am Dodano nowy plik - Zawiadomienie o wydaniu dec. - ul. Krośnicka we Wrocławiu do Ogłoszenia
13 - November - 2019, 10:29 am Edytowano plik - Zawiadomienie o wydaniu dec. - ul. Krośnicka we Wrocławiu
13 - November - 2019, 10:30 am Edytowano plik - Zaw. o wyd dec. o war. zabudowy - Wrocław Kościerzyńska
13 - November - 2019, 10:30 am Edytowano plik - Zawiadomienie o wydaniu dec. - ul. Krośnicka we Wrocławiu
13 - November - 2019, 10:33 am Edytowano plik - Budowa stacji tel. kom. Krzelów gm. Wińsko - zaw. post.
22 - November - 2019, 9:42 am Dodano nowy plik - Inwestycja celu publ. - gazociąg Stanowice do Ogłoszenia
22 - November - 2019, 9:44 am Usunieto plik - Inwestycja celu publ. - gazociąg Stanowice
22 - November - 2019, 9:44 am Dodano nowy plik - Inwestycja celu publ. - gazociąg Stanowice do Ogłoszenia
22 - November - 2019, 9:44 am Edytowano plik - Inwestycja celu publ. - gazociąg Stanowice
22 - November - 2019, 9:44 am Edytowano plik - Modernizacja gazociągu relacji Jelcz - Nieciszów
22 - November - 2019, 9:45 am Edytowano plik - Zaw. o wyd dec. o war. zabudowy - Wrocław Kościerzyńska
22 - November - 2019, 9:45 am Edytowano plik - Inwestycja celu publ. - gazociąg Stanowice
22 - November - 2019, 9:46 am Edytowano plik - Koordynatorzy Działów Orzeczniczych
22 - November - 2019, 9:47 am Edytowano plik - Stan zatrudnienia
29 - November - 2019, 1:18 pm Edytowano plik - Inwestycja celu publ. - gazociąg Stanowice
29 - November - 2019, 1:18 pm Dodano nowy plik - Nienazwany do Ogłoszenia
29 - November - 2019, 1:18 pm Dodano nowy plik - Zaw. o przekazaniu sprzeciwu - Wrocław ul. Pilczycka do Ogłoszenia
29 - November - 2019, 1:19 pm Edytowano plik - Zaw. o przekazaniu sprzeciwu - Wrocław ul. Pilczycka
29 - November - 2019, 1:19 pm Edytowano plik - Zaw. o przekazaniu skargi - gazociąg Jelcz-Nieciszów
29 - November - 2019, 1:20 pm Edytowano plik - Zaw. o przekazaniu sprzeciwu - Wrocław ul. Pilczycka
Data ostatniej modyfikacji: 29 listopada 2019 r.