BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu

Budżet Samorządowego Kolegium Odwoławczego na 2015r. wynosi 3.272.437zł

Wynagrodzenia:              

1. Prezes - bez zmian

2. Wiceprezes - bez zmian

3. Członkowie etatowi - bez zmian

4. Członkowie pozaetatowi - bez zmian

Kwota bazowa:                bez zmian

Najniższe wynagrodzenie w SKO we Wrocławiu w 2015r. wynosi 1950,00 zl


Biuletyn Informacji Publicznej - Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu
Wydruk Sporządzono: