BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu

Dz.U.99.74.828

 

ROZPORZĄDZENIE

 

 

PREZESA RADY MINISTRÓW

 

z dnia 8 września 1999 r.

 

w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych.

 

(Dz. U. z dnia 9 września 1999 r.)

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 74, poz. 368, z 1997 r. Nr 98, poz. 604 i Nr 106, poz. 679 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1124) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się maksymalną liczbę etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych, jak w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 140, poz. 780).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAKSYMALNA LICZBA ETATOWYCH CZŁONKÓW SAMORZĄDOWYCH KOLEGIÓW ODWOŁAWCZYCH

/table>

Lp.

 

 

Nazwa samorządowego kolegium odwoławczego

 

 

Liczba etatowych

członków kolegium

 

1

 

2

 

3

 

1

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie

 

62

 

2

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej

 

9

 

3

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku

 

19

 

4

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej

 

17

 

5

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy

 

24

 

6

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie

 

7

 

7

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie

 

9

 

8

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie

 

18

 

9

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

 

9

 

10

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

 

41

 

11

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim

 

10

 

12

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze

 

12

 

13

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu

 

16

 

14

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach

 

80

 

15

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

 

33

 

16

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie

 

10

 

17

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie

 

14

 

18

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

 

46

 

19

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie

 

12

 

20

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy

 

13

 

21

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie

 

9

 

22

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie

 

28

 

23

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

 

9

 

24

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi

 

31

 

25

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu

 

17

 

26

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie

 

32

 

27

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu

 

27

 

28

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce

 

9

 

29

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile

 

11

 

30

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim

 

15

 

31

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku

 

8

 

32

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu

 

34

 

33

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu

 

10

 

34

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu

 

18

 

35

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie

 

18

 

36

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach

 

14

 

37

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu

 

11

 

38

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach

 

8

 

39

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

 

11

 

40

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach

 

7

 

41

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie

 

28

 

42

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu

 

10

 

43

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie

 

13

 

44

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

 

17

 

45

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu

 

17

 

46

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku

 

11

 

47

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu

 

29

 

48

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu

 

10

 

49

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze

 

17

 

 

 


Razem:

 

940

 


Biuletyn Informacji Publicznej - Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu
Wydruk Sporządzono: