BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu

Przyjęcia interesantów

Interesantów przyjmuje i rejestruje sprawy sekretariat Kolegium mieszczący się w pokoju 1253 w godzinach 9:00 - 15:00.

Informacji o biegu spraw udzielają telefonicznie (nr tel. 340 64 84) lub osobiście pracownicy Biura Kolegium w siedzibie Kolegium (w pokoju 1253 godzinach 9:00 - 15:00).

 

Ponieważ postępowania prowadzone przez Kolegium są, zgodnie z art. 14 k.p.a., prowadzone pisemnie lub na rozprawie, interesanci i strony - poza rozprawami - nie stykają się ani osobiście, ani telefonicznie z rozstrzygającymi ich sprawy członkami kolegium

 

Posiadacze ważnego kwalifikowanego certyfikatu weryfikującego bezpieczny podpis elektroniczny, którzy zwracają się do Kolegium w sprawie właściwej dla zakresu jego działania mogą używać elektronicznej skrzynki podawczej ESP założonej na platformie e-PUAP

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ESP na platformie e-PUAP

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

  2. Akceptowalne formaty załączników to:

   • DOC, RTF

   • XLS

   • CSV

   • TXT

   • GIF, TIF, BMP, JPG

   • PDF

   • ZIP

  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 


Biuletyn Informacji Publicznej - Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu
Wydruk Sporządzono: