BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu

Budżet Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu na 2006 r.
wynosi 2.596.000 zł.

Wynagrodzenia:

 

  1. Prezes - kwota bazowa x 3,6 + 0,7 dod. funkcyjnego,

  2. Wiceprezes - kwota bazowa x 3,35 + 0,4 dod. funkcyjnego,

  3. Gł. księgowa - zasadnicze:3/4 etatu 1.753,75 zł + 800 dod. funkcyjnego,

  4. Członkowie etatowi - kwota bazowa x 3,15.

  5. Członkowie pozaetatowi - 100 zł x ilość orzeczonych spraw w miesiącu.

Kwota bazowa w 2006 r. wynosi 1.795,80 zł.

Najniższe wynagrodzenie w SKO we Wrocławiu w 2006 roku wynosi 750 zł.

Zatrudnieni pracownicy:

  1. 14 etatowych członków Kolegium,
  2. 11 pracowników Biura Kolegium,
  3. 27 pozaetatowych członków Kolegium.

Biuletyn Informacji Publicznej - Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu
Wydruk Sporządzono: