BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu

Budżet Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu na 2008 r.
wynosi 2.851.000 zł.

Wynagrodzenia:

 

  1. Prezes - kwota bazowa x 3,6 + 0,7 dod. funkcyjnego,

  2. Wiceprezes - kwota bazowa x 3,35 + 0,4 dod. funkcyjnego,

  3. Gł. księgowa - zasadnicze: 2.453,- zł + 1024,- zł,

  4. Członkowie etatowi - kwota bazowa x 3,15.

  5. Członkowie pozaetatowi - zazwyczaj 90 zł za przygotowanie sprawy.

Kwota bazowa w 2008 r. wynosi 1.837,10 zł.

Najniższe wynagrodzenie w SKO we Wrocławiu w 2008 roku wynosi średnio rocznie 817,00 zł.

Zatrudnieni pracownicy:

  1. 17 etatowych członków Kolegium,
  2. 11 pracowników Biura Kolegium,
  3. 26 pozaetatowych członków Kolegium.

Biuletyn Informacji Publicznej - Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu
Wydruk Sporządzono: